Utåtagerande beteende Flashcards

1
Q

Psykiatriska sjukdomar med aggression (9 st)

A
 1. Trotssyndrom
 2. Uppförandestörning
 3. Antisocial personlighetsstörning
 4. ADHD
 5. Autism
 6. Anpassningsstörning med beteendeproblematik
 7. Språkstörning
 8. psykoser
 9. Självskadebeteende, självmord
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beteendesyndrom (2 st)

A
 1. Trotssyndrom

2. Uppförandestörning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Trotssyndrom DSM-V

A
Minst 6 månader 
A:
-Argsinthet/irritabilitet
-Argumentativt/trotsigt beteende
-hämndlystnad. 

Minst 4 symtom, minst 1 gång/vecka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Uppförandestörning

A

minst 12 månader, upprepat och varaktigt mönster. Minst 1 symtom under senaste 6 månaderna.

 • Aggressivt beteende mot människor/djur
 • Skadegörelse
 • Bedrägligt beteende/stöld
 • Allvarliga regel eller normbrott

Minst 3 symtom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Temperament- vad är det?

A

Medfödd biologisk funktion som beskriver en persons initiala reaktion till en ny situation och hur en person fungerar

Reaktivitet, irritabilitet, aktivitetsnivå, socialbilitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur utreder vi?

A
 • Screening med SDQ
 • Mini-intervju
 • Träff på tumanhand
 • Observationer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vanligaste diffarna

A
Ångest, OCD
Depression
EIPS
Autism, IF
Sömnproblem
Trauma, barnmisshandel
Beroende
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Behandling

A
 • Initital= förbättra föräldrar/barn-relationen
 • Träna föräldrafärdigheter
 • Träna ilskekontroll och problemlösningsstrategier
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Mål för ilskebehandling

A

Bättre självkontroll
Bättre social kompetens
Moral-kompass

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Övrigt Behandling

A
 • Beakta samsjuklighet
 • ADHD, depression, beroende. Mediciner= risperidon i låg dos, ADHD-med, SSRI
 • Låg tröskel + snabb tid vid akut problem
 • Möjlighet för varaktigt stöd
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Trotssyndrom prognos

A

Barndomsbegränsad
Växer bort/blir annan typ av problematik
Mer pojkar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Uppförandestörning prognos

A

“Lifetime persistant”
Mer pojkar.
Aggressiv asocialitet
Samsjuklighet bla med ADHD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad ska alla som söker vård för psykiska besvär göra?

A

Screenas med riktad anamnes för utagerande beteende vars kärnsymtom är mönster av negativt, trotsigt och aggressivt beteende gentemot omgivningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är utmanande beteende tecken på?

A

Att situationens krav och individens förmåga inte matchar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Utåtagerande beteende kännetecken

A

Impulsivitet och aggression

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Olika typer av aggression

A

Direkt vs indirekt

Reaktiv vs proaktiv

17
Q

CU-specifier “med begränsade prosociala känslor”

A
 • känslokalla
 • bristande empatisk
 • brister i känslouttryck
 • Saknar ånger eller skuldkänslor
 • Struntar i

4 drag varav minst 2 under minst 1 år.
Förstadie att psykopati

18
Q

Olika tempramentprofiler

A

Högreaktiv - reaktiv aggression, ilska, hög aktivitetsnivå

CU-drag- lång nivå av rädsla ångest, skuld, proaktiv aggression

19
Q

Barn som är lågreaktiva

A

CU-drag i barndomen –> social problem senare

Antisocial PS
Kriminalitet (typ brott, vandalism, stöld, proaktiv aggression)

20
Q

Högreaktiva barn

A

Barndom= svårt med känslo och beteendereglering –> sociala problem sen. Konflikter med jämnåriga.

Trotssyndrom
Depression
Ångest

21
Q

Föräldraträning

A

barn 3-12 år
Syfte:
Uppmunta barnens positiva beteende
Hitta stategier för att minska problembeteende

22
Q

Funktionell familjeterapi

A

Äldre barn 11-18

Syfte= förbättra relationen och kommuniationen
Försöka upphöra det antisociala beteendet hos barnet.

23
Q

Multisystemterapi

A

12-17 allvarliga

Syfte= påverka faktorer som antas bidra till den unges problem.