Autism Flashcards

1
Q

Wings triad

A

Kommunikation
Beteende
Social funktion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad ska man vara uppmärksam på vid diagnostik

A
 • Hos barn inte alltid det man söker för
 • Hos vuxna nästan aldrig
 • ORO, anhörigas berättelse ska tas på allvar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kärnsymtom

A
 • Utvecklingsanamnes
  ADI-R
  ADOS
  Psykologutredning med kognitiv nivå och social kognition
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Samsjuklighet

A

Snarare regel än undantag

Ångest, ADHD, aggression/beteende.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Behandlingsprinciper

A
Fokus på individanpassat bemötande
Inga LM (bara mot samsjuklighet)
LSS? Habilitering
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad söker vuxna för?

A

Depression, ångest
Problem på arbete, utmattning
Sömnproblem, smärta, somatiska besvär

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad söker barn för?

A

ESSENCE-problem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

DSM V

A
 • Brist i förmåga till social kommunikation och interaktion

- begränsade repetitiva mönster i beteende, intresse och aktiviteter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly