Ångestsyndrom Flashcards

1
Q

Vad tycker Heilig att ångest är?

A

Rädsla utan ett rimligt objekt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är medfödd rädsla

A

Vissa stimuli triggar rädsla utan att först kräva inlärning.

Varit bra evolutionärt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är inlärd rädsla

A

Uppstår via associativ inlärning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är Kluver Bucy-syndromet och vad kännetecknas de av?

A

Skada på temporalloben

Amnesi, visuell agonsi, hyperoralitet, hypersexualitet, avsaknad av rädsla (pga amygdalaförlust)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är gemensamt för alla ångestsjukdomar?

A

Hyperaktivitet av amygdala

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad krävs för utsläckning av rädslor?

A

Frontallober (vmPFC)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka två har heriditet?

A

Paniksyndrom och GAD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är specifik fobi?

A

Uttalad rädsla för objekt eller situation.
Sgm alltid av fobiskt stimulus som undviks.
Ej proportionerlig, >6 månader, kliniskt signifikant lidande eller nedsatt funktion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Behandling specifik fobi?

A

KBT

Stegvis exponering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Social fobi

A

Uttalad rädsla för stimuation av kritisk social granskning, vill ej uppvisa ångest framför folk
Sgm alltid av fobiskt stimulus som undviks.
Ej proportionerlig, >6 månader, kliniskt signifikant lidande eller nedsatt funktion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

SOcial fobi behandling

A

KBT

Antidepp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är paniksyndrom?

A

Oväntade panikattacker (blixt från klar himmel)
Minst 2 under 1 månad
Oro föt ytterligare eller för följder.
Betydande maladaptiv beteendeförändring

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Agorafobi- vad är det?

A

Uttalad rädsla för minst två av:
åka med allmän kommunikation
Vistas på öppnad platser, slutna platser. Kö eller folksamling
-tror att man kan få panik eller bete sig genant
-en i proportion, varaktighet mer än 6 mån

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Paniksyndrom behandling

A

Eliminera utlösande faktorer, psykoedukation, trygghetsskapande rådgivning, KBT, lm (SSRI).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

GAD

A

Överdriven rädsla inför flertalet olika händelser/aktiviteter
Flertaget dagar, minst 6 månader
Svårt att kontrollera oron
3 eller fler: rastlös, lättuttröttad, koncentrationssvårigheter, irritabel, muskelspänning, sömnstörning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur behandlas GAD?

A

KBT
SSRI, SNRI
Pregabalin i undantagsfall

17
Q

Symtomgrupper PTSD

A

Återupplevande
Undvikandebeteende
Negativ tankar och sänkt sinnesstämning
ökad retbarhet

18
Q

Behandling PTSD

A

Prolonged exposure

SSRI/SNRI