15_family_situation Flashcards

1
Q

I am single

A

Ech si Jonggesell(-in)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

I am engaged

A

Ech si verloobt/fiancéiert

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

I am registered in civil partnership

A

Ech si gepacst

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

I am married

A

Ech si bestuet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

I am divorced

A

Ech si gescheet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

I am a widow

A

Ech si Wittfra / Wittmann

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

I don’t have kids, but a dog

A

Ech hu keng Kanner, mee en Hond

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

I have a kid, a girl

A

Ech hunn ee Kand, e Meedchen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

I have 3 kids: a biy and 2 girls

A

Ech hunn dräi Kanner: ee Jong an zwee Meedercher

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

a girl

A

e Meedchen, Meedercher (neut)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

a boy

A

e Jong (-en), masc
e Bouf, Bouwen, masc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

a kid

A

ee(n) Kand, Kanner, neut

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

what is your family situation?

A

wéi ass deng Familljensituation?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Are you married?

A

Bass du bestuet?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

No, I am not married, I am single

A

Nee, ech sinn net bestuet, ech si Jonggesellin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Yes, I am married

A

Jo, ech si bestuet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Do you have kids?

A

Hues du Kanner?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

No, I don’t have kids

A

Nee, ech hu keng Kanner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

a family

A

eng Famill, -en (fem)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

my family

A

meng Famill

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

my dad

A

Mäi Papp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

my mum

A

meng Mamm

23
Q

my sister

A

meng Schwëster, -en

24
Q

my brother

A

mäi Brudder, Bridder

25
Q

my Uncle

A

mäi Monni

26
Q

my aunt

A

meng Tatta

27
Q

I have a cousin, but I don’t have female cousins

A

Ech hunn e Cousin, mee ech hu keng Cousine

28
Q

my grandmother

A

meng Boma

29
Q

my grandfather

A

mäi Bopa

30
Q

how are your parents called?

A

Wéi heeschen deng Elteren

31
Q

parents

A

Elteren

32
Q

I don’t have sisters

A

Ech hunn keng Schwëster

33
Q

the father of Tom is called Richard

A

De Bopa vum Tom heescht Richard

34
Q

do you have a brother?

A

Hues du e Brudder?

35
Q

a cousine

A

e Cousin, eng Cousine (Cousinnen)

36
Q

grandparents

A

Grousselteren

37
Q

siblings

A

Geschwëster

38
Q

niece

A

Niess, en (f)

39
Q

nephew

A

Neveu,-en ( m)

40
Q

first

A

éischt

41
Q

second

A

zweet

42
Q

third

A

drëtt

43
Q

I have a son

A

Ech hunn e Jong

44
Q

I have one son

A

Ech hunn een Jong

45
Q

to have

A

hunn
ech hunn
du hues
hien/hatt huet
mir hunn
dir hutt
si hunn

46
Q

a wife

A

eng Frau, -en

47
Q

a husband

A

e Mann

48
Q

a partner

A

e Partner (-)/ Partnerin

49
Q

a friend

A

e Frënd, eng Frëndin, Frënn

50
Q

200

A

zweehonnert

51
Q

300

A

dräihonnert

52
Q

115

A

honnertfofzéng

53
Q

150

A

honnertfofzeg

54
Q

grandson

A

den Enkel,-en
d’Enkelin,-nen