2.5 Flashcards Preview

Banki Slow > 2.5 > Flashcards

Flashcards in 2.5 Deck (13):
0

Mieszkańcy miasta

City dwellers

1

(Wygodnie/przyjemnie ) usytuowany

(Conveniently/pleasantly) located

2

Koszt zycia, utrzymania

Cost of living

3

Śródmieście, centrum

Downtown

4

Osiedle mieszkaniowe

Housing estate

5

Mieszkaniec

Inhabitant/resident

6

Odosobniony

Isolated

7

Wscibscy sąsiedzi

Nosy neighbours

8

Peryferie miasta

Outskirts

9

Obszar wydzielony dla ruchu pieszego

Pedestrian precinct

10

Przedmieście

Suburb

11

Podmiejski

Suburban

12

W pobliżu (czegoś )

Within easy ready (of sth)