3 Flashcards Preview

English3 > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (25):
0

Stiff

Sert,katı

1

Fasten

Bağlamak,kilitlemek

2

Greedily

Hırsla,açgözlülükle

3

Crest

Teor,zirveye ulaşmak

4

Worn

Eskimiş,yıpranmış

5

Stove

Ocak,soba

6

İnsure

Sigorta etmek

7

Cottage

Kulübe,kır evi

8

Cable

Telgrafla mesaj göndermek

9

Muting

İsyan,etmek

10

Somehow

Bir şekilde

11

Hillside

Yamaç,dağ eteği

12

Store

Depo,depolamak

13

Lump

Yumru,topak,parça

14

Beneath

Altında,aşağıda

15

Pattern

Motif,desen

16

Blow up

Havaya uçarmak

17

Break off

Kırılıp ayrılmak,koparmak

18

Apart

Ayrı olarak,ayrı

19

For sure

Elbette,tabii ki

20

Binoculars

Dürbün,el dürbünü

21

Just in case

Her ihtimale karşı

22

By the time

-dığında

23

Swirle

Girdap,anafor yapmak

24

Hold

Gemi ambarı