6 Flashcards Preview

English3 > 6 > Flashcards

Flashcards in 6 Deck (25):
0

Resign

İstifa etmek

1

Get promoted

Terfi etmek

2

Do overtime

Fazle mesai yapmak

3

Be sacked

İşten atılmak

4

Be made redundant

Açığa alınmak,gereksiz olmak

5

Emerge

Su yüzüne çıkmak,hasıl olmak

6

Represent

Temsil etmek

7

Abstraction

Soyutlama

8

İssues

Konu,sorun

9

İnteraction

Etkileşim

10

Assume

Varsaymak,farzetmek,sanmak

11

Estimate

Tahmin etmek

12

Principle

İlke,prensip

13

Utilitarian

Faydacı

14

Ambassador

Elçi

15

Lure

Yem,yemlemek,tuzak

16

Modest

Alçakgönüllü,mütevazı,gösterişsiz

17

Flee

Kaçmak,sıvışmak

18

Abuse

Küfür(etmek),kötüye kullanmak,suistimal,taciz

19

Haven

Sığınak,barınak

20

Renowned

Ünlü,şöhretli,meşhur

21

Mundane

Dünyevi,olağan

22

Ambassodor

Elçi

23

Scourge

Kamçı,bela(v)

24

İnstability

Dengesizlik,kararsızlık