3 - Betennelse Flashcards Preview

Sykdomslære og patologisk anatomi > 3 - Betennelse > Flashcards

Flashcards in 3 - Betennelse Deck (2)
Loading flashcards...
1

Hva er betennelse/inflammasjon?

- Kroppens forsvar mot skadelige påvirkninger.

2

Hva kan føre til betennelse?

- Bakterier, virus eller andre mikroorganismer.
- Skadet vev, varme, kulde, toksisk, kjemisk påvirkning.
- Tilstedeværelse av dødt vev eller fremmedlegeme i vevet.
- Immunreaksjoner ved autoimmune sykdommer og allergiske lidelser.