2 - Kroppens forsvarssystem og immunapparat (oversikt) Flashcards Preview

Sykdomslære og patologisk anatomi > 2 - Kroppens forsvarssystem og immunapparat (oversikt) > Flashcards

Flashcards in 2 - Kroppens forsvarssystem og immunapparat (oversikt) Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hva inkluderes i det uspesifikke forsvar?

- Hudens mekaniske barriere
- Celler som kler slimhinner (cilier/flimmerhår)
- Bakteriedrepende molekyler (lysozym i tårevæsken)
- Neutrofile granulocytter og makrofager
- NK-celler (naturlige drepeceller)
- Komplementsystemet
- Akutt-fase proteiner (C-reaktivt protein CRP)

2

Hva er neutrofile granulocytter?

Celler som kan fagocytere ukjente stoffer f.eks bakterier.
- Få dager levetid.

3

Hva er makrofager?

Celler som kan fagocytere (storspisere).
- Lever lenger enn granulocytter og har større kapasitet.
- De er utviklet fra blodets monocytter og finnes i vevet som vevsmakrofager.
- De produserer ulike cytokiner (signalmolekyler) som prostaglandiner og vekstfaktorer for raskere tilheling ved vevsskader.

4

Hva er NK-celler?

- En liten undergruppe lymfocytter som kan drepe virusinfiserte celler.

5

Hva består det spesifikke forsvaret av?

1) B-lymfocytter
2) T-lymfocytter

6

Hva er et antigen?

Et kroppsfremmed stoff som kan aktivere lymfocyttene.

7

Hva er epitoper?

Antigener til virus og bakterier.

8

Hva er cytokiner?

Signalmolekyler som påvirker andre cellers funksjon.

9

Hva er en autoimmun sykdom?

Når toleransen i kroppen går tapt og immunsystemet starter en betennelsesreaksjon mot eget vev.

10

Hva menes med toleranse i forhold til immunsystemet?

At immunforsvaret har evne til å skille mellom kroppens normale molekyler og kroppsfremmede stoffer.

11

Hva tilføres kroppen ved en vaksinasjon?

Inaktiverte eller døde virus eller bakterier.