Undersøkelsesmetoder Flashcards Preview

Sykdomslære og patologisk anatomi > Undersøkelsesmetoder > Flashcards

Flashcards in Undersøkelsesmetoder Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hvilke tre nivåer foregår en legekonsultasjon på?

1) Hos allmennpraktiserende lege.
2) Poliklinisk undersøkelse på sykehus, med utstyr.
3) Innleggelse ved akutte tilstander eller for tilfeller hvor operativ eller spesiell medisinsk behandling er nødvendig.

2

Hva er hensikten med Anamnese/Sykehistorie?

På sykehuset skrives en pasientjournal.

- Det er viktig at legen spør pasienten om når og hvordan de aktuelle symptomene begynte.
- Spørre om tidligere sykdom.
- Spørre om sykdom i familien, medikamentbruk, røykevaner og naturlige funksjoner som vannlating og avføring.
- Undersøkelsen går ut på å finne sykdomstegn, f.eks. hudutslett.

3

Hva er auskultasjon?

Undersøkelse hvor man benytter et stetoskop til å lytte på hjerte og lunger.

4

Hva er palpasjon?

Undersøkelse hvor man bruker hendene for å kjenne om pasienten angir smerter eller om organene, særlig lever, har en normal størrelse og form.

5

Hva er Perkusjon?

Undersøkelse hvor man banker med en finger på en av den andre håndens finger som hviler på kroppens overflate, slik at man kan for eksempel fastsette lungegrenser.

Luft på innsiden gir en hul lyd og tettere vev gir dempet ekko.

6

Hva brukes urinundersøkelser til?

- For å påvise betennelsesceller, sukker, protein eller blod i urinen.

7

Hvorfor tar man blodundersøkelser?

- For å bestemme blodprosent.
- For å kontrollere funksjonen til lever, nyrer og de hormonproduserende kjertlene.

8

Hvordan kan man påvise betennelsestilstander ved blodprøver?

1) Økt antall hvite blodceller
2) Økt CRP
3) Forhøyet senkningsreaksjon

9

Hva står CT for og hvor små forandringer kan CT påvise?

CT står for Computertomografi og man kan påvise forandringer under 0,5 cm.

10

Hva står MR for?

MR står for magnetisk tomografi.

11

Hva vil Cytologisk undersøkelse si?

- Undersøkelse der celler fra et organ farges og undersøkes. Brukes spesielt ved undersøkelse for kreft i livmorhalsen.

12

Hva vil Finnålsaspirasjon si?

En sprøyte som kan være så lang som 10 cm føres inn i vevet og suger celler inn i nålen. Spesielt ofte brukt ved mistanke om brystkreft.

13

Hva er et syndrom?

En sykdom hvor pasienten har symptomer fra flere organsystemer.

14

Hva er profylakse?

Tiltak som forebygger sykdom. For eks. vaksinasjoner og helseopplysningskampanjer.

15

Hva betyr innsidens?

Antall nye tilfeller i året hos et bestemt antall personer, oftest velges 100 000.

16

Hva betyr prevalens?

Hvor mange mennesker (bestemt antall) som til enhver tid lider av en bestemt sykdom.