3.1 - Αρετές - Κίνητρα Flashcards Preview

O COACH LEADER - ENOTHTA 1 - ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΗΓΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΑΞΙΩΝ > 3.1 - Αρετές - Κίνητρα > Flashcards

Flashcards in 3.1 - Αρετές - Κίνητρα Deck (3)
Loading flashcards...
1

Αξίες+Ανάγκες=

Κίνητρα

2

Πως κερδέζει ο ηγέτης τη δέσμευση των ανθρώπων της ομάδας;

Με το να βρίσκουν οι άνθρωποι της ομάδας έκφραση μέσα σε ένα ανώτερο σκοπό.

3

Τι γίνεται όταν γνωρίζει ο ηγέτης τις αξίες της ομάδας;

Μπορεί να κατανοήσει, να ενεργοποιήσει και τέλος να κερδίσει τη δέσμευση όλων προς την επίτευξη κάθε στόχου, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον ανώτερο σκοπό.