3.2 - Αρετές - Αξίες Flashcards Preview

O COACH LEADER - ENOTHTA 1 - ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΗΓΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΑΞΙΩΝ > 3.2 - Αρετές - Αξίες > Flashcards

Flashcards in 3.2 - Αρετές - Αξίες Deck (3)
Loading flashcards...
1

Ποιος είναι ο σκοπός το coach leader;

Ο σκοπός του είναι να κατορθώσει ό,τι έχει να πραγματώσει πραγματώνοντας ταυτόχρονα την ολιστική ανάπτυξη των ανθρώπων και τη δική του προς έναν ανώτερο σκοπό, πέραν από προσωπικές φιλοδοξίες, στον οποίο βρίσκουν έκφραση οι αξίες οι δικές του αλλά και της ομάδας του.

2

Από τι απορρέουν η συμπεριφορά μας και κάθε μας ενέργεια;

Από τις αληθινές μας αξίες.

3

Τι σε φέρνει κοντά στις αξίες σου;

Έχεις κάτι σταθερό, να πειθαρχείς και να υπακούς σ'αυτό είναι που σου δίνει δύναμη, σου δίνει όρια και τα όρια δίνουν δύναμη και η δύναμη, τη στιγμή που τη μοιράζεσαι σε φέρνει κοντά στις αξίες σου.