34 Flashcards Preview

例文 31-40 magyar > 34 > Flashcards

Flashcards in 34 Deck (41):
1

övezet, terület, zóna

地域
ちいき

2

határ, övezet, zóna

区域
くいき

3

folyó völgye/medencéje, vízgyűjtő terület

流域
りゅういき

4

könnyű, kényelmes

安易な
あんいな

5

kereskedelem

貿易
ぼうえき

6

könnyű, egyszerű

容易な
よういな

7

könnyű (nem fizikai értelemben)

易しい
やさしい

8

folyadék

液体
えきたい

9

vér

血液
けつえき

10

pályaudvar, (vasút)állomás


えき

11

színművészet; színházi előadás

演劇
えんげき

12

színdarab, dráma


げき

13

tragédia, szomorújáték

悲劇
ひげき

14

színház

劇場
げきじょう

15

hivatalos forma, formaság; hivatalos, formális

正式
せいしき

16

ünnepély, szertartás; -stílusú


しき

17

forma, formalitás

形式
けいしき

18

(matem.) képlet; formalitás; hivatalos

公式
こうしき

19

(mat.) egyenlet

方程式
ほうていしき

20

tudás, ismeret

知識
ちしき

21

józan (paraszti) ész

常識
じょうしき

22

tudat(osság); tudatában van

意識
いしき

23

jelzőtábla

標識
ひょうしき

24

kőolaj

石油
せきゆ

25

(kő)szén

石炭
せきたん

26

szappan

石けん
せっけん

27

drágakő, ékszer

宝石
ほうせき

28いし

29

piros (szín)


あか

30

vörös, piros

赤い
あかい

31

egyenlítő

赤道
せきどう

32

tűzpiros, vörös; szemenszedett (hazugság)

真っ赤な
まっかな

33

részvétel; jelen van, részt vesz

出席
しゅっせき

34

hiányzás, meg nem jelenés

欠席
けっせき

35

nem foglalt ülőhely

自由席
じゆうせき

36

ülőhely


せき

37

helyjegyes ülőhely

指定席
していせき

38

ülés (színházban, moziban)

客席
きゃくせき

39

ülés, ülőhely

座席
ざせき

40

felelősség

責任
せきにん

41

szemrehányást tesz, szid, fedd; kínoz, üldöz

責める
せめる