37 Flashcards Preview

例文 31-40 magyar > 37 > Flashcards

Flashcards in 37 Deck (50):
1

zene

音楽
おんがく

2

örömét leli vmiben, élvez vmit

楽しむ
たのしむ

3

hangszer

楽器
がっき

4

kellemes, szórakoztató

楽しい
たのしい

5

kellemes időtöltés, szórakozás

楽しみ
たのしみ

6

kellemes, kényelmes


らく

7

könnyed, gondtalan

気楽
きらく

8

pénzösszeg

金額
きんがく

9

összeg; bekeretezett kép


がく

10

homlok


ひたい

11

jelentés, beszámoló, tudósítás

報告
ほうこく

12

hirdetés (pl. újságban)

広告
こうこく

13

figyelmeztetés

警告
けいこく

14

késés

遅刻
ちこく

15

komoly, súlyos

深刻な
しんこくな

16

időpont

時刻
じこく

17

finomra vág, aprít

刻む
きざむ

18

külföld

外国
がいこく

19

ország, haza, szülőföld


くに

20

külföldi (ember)

外国人
がいこくじん

21

nemzetközi

国際
こくさい

22

országhatár

国境
こっきょう

23

állami

国立
こくりつ

24

király

国王
こくおう

25

az egész ország

全国
ぜんこく

26

állam

国家
こっか

27

nemzet

国民
こくみん

28

japán nyelv; nemzeti nyelv

国語
こくご

29

(fekete) tábla

黒板
こくばん

30

fekete (szín)


くろ

31

fekete

黒い
くろい

32

koromfekete

真っ黒
まっくろ

33

fogalmazás

作文
さくぶん

34

készít, csinál

作る
つくる

35

mű, alkotás

作品
さくひん

36

szerző, író

作家
さっか

37

híres/nevezetes alkotás/mű

名作
めいさく

38

zenemű; zeneszerzés, komponálás

作曲
さっきょく

39

szerző

作者
さくしゃ

40

mezőgazdasági termék

作物
さくもつ

41

munka, művelet

作業
さぎょう

42

alkotás, mű

制作
せいさく

43

illem, etikett

作法
さほう

44

cselekvés, viselkedés, mozgás

動作
どうさ

45

elkészítés

作成
さくせい

46

gyártás, előállítás

製作
せいさく

47

működtetés, kezelés

操作
そうさ

48

tegnap

昨日
きのう

49

tegnapelőtt

一昨日
いっさくじつ

50

tavalyelőtt

一昨年
いっさくねん