36 Flashcards Preview

例文 31-40 magyar > 36 > Flashcards

Flashcards in 36 Deck (57):
1

nagyobbítás, bővítés

拡大
かくだい

2

nagyobbítás, bővítés

拡張
かくちょう

3

vizsgán átjutás, vizsga (sikeres) letétele

合格
ごうかく

4

ár, érték

価格
かかく

5

természet, jellem, karakter

性格
せいかく

6

egyenlő rang/pozíció; (nyelvtani) értelmező

同格
どうかく

7

megtanul, emlékezik

覚える
おぼえる

8

érzés, érzet

感覚
かんかく

9

ébred

覚める
さめる

10

ébreszt, felkelt

覚ます
さます

11

ébresztő (óra)

目覚まし
めざまし

12

összehasonlítás, összevetés

比較
ひかく

13

viszonylag(os), relatív

比較的
ひかくてき

14

meggyőződik, megbizonyosodik

確かめる
たしかめる

15

biztos, bizonyos; bizonyára, minden bizonnyal

確かな
たしかな

16

pontos, szabatos

正確な
せいかくな

17

megfelelő, helyes, odaillő

的確な
てきかくな

18

tiszta, világos, közérthető

明確
めいかく

19

bizonyos

確実
かくじつ

20

megerősítés, megbizonyosodás

確認
かくにん

21

valószínűség

確率
かくりつ

22

(egyetemi) kar

学部
がくぶ

23

külföldi diák

留学生
りゅうがくせい

24

diák

学生
がくせい

25

egyetemista

大学生
だいがくせい

26

egyetem

大学
だいがく

27

általános iskola

小学校
しょうがっこう

28

középiskola Japánban (13-tól 15 éves korig)

中学校
ちゅうがっこう

29

iskola

学校
がっこう

30

bejut az iskolába/egyetemre

入学
にゅうがく

31

tudomány

科学
かがく

32

orvostudomány

医学
いがく

33

(iskolai) osztály, (egyetemi) évfolyam

学年
がくねん

34

tudományos képesség

学力
がくりょく

35

tudomány

学問
がくもん

36

nyelvészet; nyelvtanulás

語学
ごがく

37

tudós, tanult ember

学者
がくしゃ

38

kémia

化学
かがく

39

matematika

数学
すうがく

40

tudományos ülés

学会
がっかい

41

tudomány

学術
がくじゅつ

42

posztgraduális képzést nyújtó egyetem

大学院
だいがくいん

43

magasabb osztályba/iskolába lépés, továbbtanulás

進学
しんがく

44

iskolába járás

在学
ざいがく

45

külföldön tanulás

留学
りゅうがく

46

tanulás

学習
がくしゅう

47

(egyetemi) kar

学部
がくぶ

48

irodalom

文学
ぶんがく

49

tanul

学ぶ
まなぶ

50

általános iskolai tanuló

小学生
しょうがくせい

51

általános iskolás (13-15 éves korban)

中学生
ちゅうがくせい

52

tantárgy, szak; tanszék

学科
がっか

53

természettudomány

自然科学
しぜんかがく

54

társadalomtudomány

社会科学
しゃかいかがく

55

humán tudományok

人文科学
じんぶんかがく

56

tudomány; tanulás


がく

57

iskolába járás/utazás

通学
つうがく