単語力4-01 Flashcards Preview

English Words > 単語力4-01 > Flashcards

Flashcards in 単語力4-01 Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q

prosthetic

A

[形] 補綴の

2
Q

precondition

A

[名] 前提条件

3
Q

plexus

A

[名] 網

4
Q

opulent

A

[形] 富んだ

5
Q

insemination

A

[名] 種まき

6
Q

enumerate

A

[動] 数え挙げる

7
Q

demarcation

A

[名] 境界

8
Q

nudge

A

[動] 肘でそっと突く

9
Q

dredge

A

[動] さらう

10
Q

tranquillity

A

[名] 静けさ

11
Q

envious

A

[形] 羨ましそうな

12
Q

slacker

A

[名] 怠け者

13
Q

perceptive

A

[形] 知覚する

14
Q

minstrel

A

[名] 吟遊詩人

15
Q

gimmick

A

[名] からくり

16
Q

flipper

A

[名] 足ひれ

17
Q

amok

A

[副] 暴れ狂って

18
Q

balk

A

[動] ためらう

19
Q

insistent

A

[形] 固執する

20
Q

depress

A

[動] 意気消沈させる

21
Q

visceral

A

[形] 内臓の

22
Q

seer

A

[名] 予言者

23
Q

replenish

A

[動] 補充する

24
Q

concourse

A

[名] 集合

25
Q

rump

A

[名] 尻

26
Q

consummate

A

[形] 申し分のない

27
Q

cheery

A

[形] 上機嫌の

28
Q

trifle

A

[名] 些細なこと

29
Q

nourish

A

[動] 育てる

30
Q

overarching

A

[形] 支配的な

31
Q

organically

A

[形] 器官の

32
Q

irreverent

A

[形] 不敬な

33
Q

flagging

A

[名] 板石

34
Q

dislocation

A

[名] 脱臼

35
Q

buoyancy

A

[名] 浮力

36
Q

bracken

A

[名] ワラビ

37
Q

adage

A

[名] 格言

38
Q

edifice

A

[名] 大建造物

39
Q

chaste

A

[名] 慎みのある

40
Q

makeshift

A

[形] 一時しのぎの

41
Q

heady

A

[形] 酔わせる

42
Q

heartless

A

[形] 無情な

43
Q

absurdity

A

[名] 不条理

44
Q

shrill

A

[形] 甲高い

45
Q

prickly

A

[形] 棘の多い

46
Q

pluck

A

[動] 引き抜く

47
Q

stoop

A

[動] 腰が曲がっている

48
Q

moustache

A

[名] 口ひげ

49
Q

transcendent

A

[形] 卓越した

50
Q

sodomy

A

[名] 男色

51
Q

sensuality

A

[名] 好色

52
Q

ephemera

A

[名] カゲロウ

53
Q

dork

A

[名] 馬鹿

54
Q

berserk

A

[形] 狂暴な

55
Q

insurrection

A

[名] 反乱

56
Q

quirk

A

[名] 運命のいたずら

57
Q

fraught

A

[形] 困難な

58
Q

subside

A

[動] 静まる

59
Q

cramp

A

[名] 痙攣

60
Q

voluptuous

A

[形] 肉欲にふける

61
Q

incineration

A

[名] 焼却

62
Q

impunity

A

[名] 刑罰を免れること

63
Q

penchant

A

[名] 強い好み

64
Q

deluge

A

[名] 大洪水

65
Q

condone

A

[動] 大目に見る

66
Q

inflate

A

[動] 膨らませる

67
Q

transcribe

A

[動] 書き起こす

68
Q

cuddle

A

[動] 抱きしめる

69
Q

falter

A

[動] よろめく

70
Q

aristocracy

A

[名] 貴族政治

71
Q

boldness

A

[名] 大胆さ

72
Q

liberally

A

[副] 惜しげなく

73
Q

camaraderie

A

[名] 友情

74
Q

pomp

A

[名] 壮麗

75
Q

exorbitant

A

[形] 法外な

76
Q

decoy

A

[名] おとり

77
Q

opportune

A

[形] 適切な

78
Q

pollute

A

[動] 汚す

79
Q

merciless

A

[形] 無慈悲な

80
Q

unbounded

A

[形] 無限の

81
Q

rind

A

[名] 皮

82
Q

psychosis

A

[名] 精神病

83
Q

parsimony

A

[名] けち

84
Q

meritorious

A

[形] 称賛に値する

85
Q

dinghy

A

[名] 小船

86
Q

arty

A

[形] 芸術家気取りの

87
Q

satirical

A

[形] 風刺の

88
Q

parson

A

[名] 聖職者

89
Q

panacea

A

[名] 万能薬

90
Q

frigid

A

[形] ひどく寒い

91
Q

hapless

A

[形] 不幸な

92
Q

foray

A

[名] 急襲

93
Q

bask

A

[動] 日なたぼっこする

94
Q

bellow

A

[動] 大声で鳴く

95
Q

heredity

A

[名] 遺伝

96
Q

ailment

A

[名] 病気

97
Q

vigilante

A

[名] 自警団員

98
Q

succinct

A

[形] 簡潔な

99
Q

lode

A

[名] 鉱脈

100
Q

heft

A

[名] 目方

101
Q

grievous

A

[形] 悲しい

102
Q

precipitate

A

[動] 早める

103
Q

inadvertent

A

[形] 不注意な

104
Q

dearth

A

[名] 不足

105
Q

congregate

A

[動] 集める

106
Q

pamper

A

[動] 甘やかす

107
Q

extradition

A

[名] 送還

108
Q

benefactor

A

[名] 恩人

109
Q

dismantle

A

[動] はぎ取る

110
Q

subtlety

A

[名] 巧妙さ

111
Q

irreparable

A

[形] 修繕できない

112
Q

flatly

A

[副] きっぱりと

113
Q

blissful

A

[形] 最高に幸福な

114
Q

tableau

A

[名] 劇的場面

115
Q

stile

A

[名] 踏み段

116
Q

ruddy

A

[形] 血色のよい

117
Q

reverie

A

[名] 空想

118
Q

monastic

A

[形] 禁欲的な

119
Q

glint

A

[名] きらめき

120
Q

foolproof

A

[形] ごく簡単な

121
Q

sear

A

[動] 表面を焼く

122
Q

oust

A

[動] 追い払う

123
Q

viceroy

A

[名] 国王代理

124
Q

skimpy

A

[形] 乏しい

125
Q

indigent

A

[形] 貧乏な

126
Q

decadence

A

[名] 堕落

127
Q

blemish

A

[動] 汚す

128
Q

audacity

A

[名] 大胆さ

129
Q

scour

A

[動] 洗い落とす

130
Q

evasive

A

[形] 責任逃れの

131
Q

divulge

A

[動] 暴く

132
Q

buoyant

A

[形] 浮力のある

133
Q

dainty

A

[形] 優美な

134
Q

vowel

A

[名] 母音

135
Q

pretense

A

[名] 偽ること

136
Q

brothel

A

[名] 売春宿

137
Q

carcinogen

A

[名] 発癌性物質

138
Q

distraught

A

[形] 取り乱した

139
Q

tingle

A

[動] うずく

140
Q

fruitless

A

[形] 無益な

141
Q

churn

A

[動] 激しくかき混ぜる

142
Q

wobbly

A

[形] ぐらぐらする

143
Q

fuselage

A

[名] 胴体

144
Q

afield

A

[副] 家を離れて

145
Q

aesthetically

A

[形] 美の

146
Q

pelt

A

[動] 投げて攻撃する

147
Q

capricious

A

[形] 気まぐれな

148
Q

swoon

A

[動] 恍惚とする

149
Q

perk

A

[動] 元気を取り戻す

150
Q

fabricate

A

[動] 製作する

151
Q

banish

A

[動] 追放する

152
Q

tectonic

A

[形] 構造の

153
Q

succulent

A

[形] 汁の多い

154
Q

promulgate

A

[動] 公布する

155
Q

incite

A

[動] 励ます

156
Q

exuberant

A

[形] あふれるばかりの

157
Q

beset

A

[動] 包囲攻撃する

158
Q

enmity

A

[名] 憎しみ

159
Q

complacent

A

[形] 悦に入った

160
Q

apprehend

A

[動] 逮捕する

161
Q

warship

A

[名] 軍艦

162
Q

superstitious

A

[形] 迷信的な

163
Q

jellyfish

A

[名] くらげ

164
Q

indignant

A

[形] 憤った

165
Q

dogmatic

A

[形] 教条的な

166
Q

wreak

A

[動] ぶちまける

167
Q

tripartite

A

[形] 三部に分かれた

168
Q

thrice

A

[副] 三度

169
Q

maven

A

[名] 玄人

170
Q

grotto

A

[名] 洞穴

171
Q

exuberance

A

[名] 豊富

172
Q

emphysema

A

[名] 肺気腫

173
Q

deleterious

A

[形] 有害な

174
Q

cocky

A

[形] 気取った

175
Q

abomination

A

[名] 嫌悪

176
Q

ably

A

[副] 見事に

177
Q

aviator

A

[名] 飛行士

178
Q

conjure

A

[動] 手早く作る

179
Q

widower

A

[名] 男やもめ

180
Q

laborious

A

[形] 骨の折れる

181
Q

denounce

A

[動] 公然と非難する

182
Q

urination

A

[動] 小便をする

183
Q

titular

A

[形] 名ばかりの

184
Q

dodgy

A

[形] 巧妙な

185
Q

replete

A

[形] 豊富な

186
Q

audacious

A

[形] 大胆不敵な

187
Q

blunder

A

[名] 大失敗

188
Q

diverge

A

[動] 分岐する

189
Q

thereupon

A

[副] その結果

190
Q

meditative

A

[形] 冥想的な

191
Q

martyrdom

A

[名] 殉教

192
Q

hobo

A

[名] 浮浪者

193
Q

digress

A

[動] 本題からそれる

194
Q

delectable

A

[形] 愉快な

195
Q

concussion

A

[名] 衝撃

196
Q

cirrhosis

A

[名] 肝硬変

197
Q

beefy

A

[形] たくましい

198
Q

retract

A

[動] 撤回する

199
Q

friar

A

[名] 修道士

200
Q

clump

A

[名] 茂み