単語力4-02 Flashcards Preview

English Words > 単語力4-02 > Flashcards

Flashcards in 単語力4-02 Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q

genial

A

[形] 親切な

2
Q

stimulant

A

[名] 興奮剤

3
Q

allege

A

[動] 主張する

4
Q

scaffolding

A

[名] 足場

5
Q

piling

A

[名] 杭打ち

6
Q

hirsute

A

[形] 毛深い

7
Q

decrypt

A

[動] 解読する

8
Q

stagnation

A

[名] 沈滞

9
Q

stagnant

A

[形] よどんだ

10
Q

reiterate

A

[動] 繰り返して言う

11
Q

epitome

A

[名] 典型

12
Q

casket

A

[名] 棺

13
Q

tamper

A

[動] いじくる

14
Q

geologist

A

[名] 地質学者

15
Q

extremist

A

[名] 過激論者

16
Q

expatriate

A

[動] 追放する

17
Q

wreckage

A

[名] 残骸

18
Q

devout

A

[形] 敬虔な

19
Q

beak

A

[名] くちばし

20
Q

hasten

A

[動] 急いで行く

21
Q

flatter

A

[動] お世辞をいう

22
Q

acquaint

A

[動] 知らせる

23
Q

robber

A

[名] 強盗

24
Q

rigorously

A

[形] 厳しい

25
Q

metamorphosis

A

[名] 変形

26
Q

lefty

A

[名] 左利き

27
Q

intermittently

A

[形] 断続的な

28
Q

impossibility

A

[名] 不可能

29
Q

glorify

A

[動] 賛美する

30
Q

counterpoint

A

[名] 対位法

31
Q

turret

A

[名] 小塔

32
Q

whisk

A

[動] さっと払う

33
Q

fathom

A

[動] 水深を測る

34
Q

radiate

A

[動] 放射状に広がる

35
Q

fumble

A

[動] 手探りする

36
Q

armament

A

[名] 軍備

37
Q

rebuke

A

[動] 強く非難する

38
Q

stylistic

A

[形] 文体の

39
Q

pitiful

A

[形] かわいそうな

40
Q

conqueror

A

[名] 征服者

41
Q

amaze

A

[動] びっくりさせる

42
Q

wield

A

[動] 巧みに使う

43
Q

snag

A

[名] 枝株

44
Q

psychologically

A

[形] 心理学の

45
Q

outstretched

A

[形] 広げた

46
Q

masterful

A

[形] 主人風をふかす

47
Q

inwardly

A

[副] 内部に

48
Q

epiphany

A

[名] 顕現日

49
Q

dominatrix

A

[名] 女王

50
Q

curio

A

[名] 骨董品

51
Q

roost

A

[名] 止まり木

52
Q

pique

A

[動] 怒らせる

53
Q

destitute

A

[形] 貧窮の

54
Q

confetti

A

[名] 紙吹雪

55
Q

chasm

A

[名] 亀裂

56
Q

antagonist

A

[名] ライバル

57
Q

recur

A

[動] 再発する

58
Q

incoherent

A

[形] 脈絡のない

59
Q

idly

A

[形] 何もしないで

60
Q

cheeky

A

[形] 生意気な

61
Q

impulsive

A

[形] 衝動的な

62
Q

hurl

A

[動] 強く投げる

63
Q

revolve

A

[動] 回転する

64
Q

kidnap

A

[動] 誘拐する

65
Q

untimely

A

[形] 時期尚早の

66
Q

protracted

A

[形] 長引いた

67
Q

distillation

A

[名] 蒸留

68
Q

amenable

A

[形] 従順な

69
Q

sumptuous

A

[形] 豪華な

70
Q

insatiable

A

[形] 無闇に欲しがって

71
Q

hiatus

A

[名] 中断

72
Q

heresy

A

[名] 異端の主張

73
Q

drab

A

[形] ぱっとしない

74
Q

truce

A

[名] 休戦

75
Q

sleazy

A

[形] 安っぽい

76
Q

coexistence

A

[名] 共存

77
Q

neutralize

A

[動] 中和する

78
Q

crumble

A

[動] 粉々にする

79
Q

amplify

A

[動] 増幅する

80
Q

idealism

A

[名] 理想主義

81
Q

discredit

A

[動] 信頼しない

82
Q

pluralism

A

[名] 複数性

83
Q

perplexed

A

[形] 当惑した

84
Q

miscellany

A

[名] よせ集め

85
Q

commotion

A

[名] 動揺

86
Q

purposeful

A

[形] 目的のある

87
Q

ludicrous

A

[形] ばかげた

88
Q

bloodshed

A

[名] 流血

89
Q

dispel

A

[動] 追い払う

90
Q

heighten

A

[動] 高くする

91
Q

cripple

A

[動] 手足を不自由にする

92
Q

tacky

A

[形] みすぼらしい

93
Q

somatic

A

[形] 身体の

94
Q

reincarnation

A

[名] 再生

95
Q

noncompliance

A

[名] 不従順

96
Q

fuzz

A

[名] けば

97
Q

fission

A

[名] 裂開

98
Q

cuddly

A

[形] 抱きしめたい

99
Q

contravention

A

[名] 違反

100
Q

binge

A

[名] どんちゃん騒ぎ

101
Q

wart

A

[名] いぼ

102
Q

skit

A

[名] 寸劇

103
Q

bustle

A

[動] せわしく動き回る

104
Q

adoration

A

[名] 崇拝

105
Q

indulgent

A

[形] 甘やかしている

106
Q

halve

A

[動] 半分にする

107
Q

pediatrician

A

[名] 小児科医

108
Q

obsidian

A

[名] 黒曜石

109
Q

hither

A

[副] ここへ

110
Q

gripe

A

[動] つかむ

111
Q

devolution

A

[名] 継承

112
Q

tenacious

A

[形] 粘り強い

113
Q

uproar

A

[名] 騒動

114
Q

poise

A

[名] 平衡状態

115
Q

illegitimate

A

[形] 非嫡出の

116
Q

anecdote

A

[名] 逸話

117
Q

solidly

A

[副] 頑丈に

118
Q

peerless

A

[形] 無比の

119
Q

gout

A

[名] 痛風

120
Q

didactic

A

[形] 教訓的な

121
Q

ointment

A

[名] 軟膏

122
Q

credence

A

[名] 根拠のない信用

123
Q

smug

A

[形] うぬぼれの強い

124
Q

palpable

A

[形] 明白な

125
Q

instill

A

[動] 徐々に教え込む

126
Q

stipulate

A

[動] 条件として要求する

127
Q

soot

A

[名] 煤

128
Q

resolute

A

[形] 意志の固い

129
Q

profess

A

[動] 明言する

130
Q

resurgence

A

[名] 再起

131
Q

paternity

A

[名] 父権

132
Q

centurion

A

[名] 百人隊長

133
Q

inquisition

A

[名] 厳しい取り調べ

134
Q

collusion

A

[名] 共謀

135
Q

glimmer

A

[動] ちらちらと光る

136
Q

baggy

A

[形] だぶだぶの

137
Q

impediment

A

[名] 妨害

138
Q

steadfast

A

[形] 確固とした

139
Q

bruise

A

[名] 傷

140
Q

wasteful

A

[形] 無駄の多い

141
Q

pathologist

A

[名] 病理学者

142
Q

mortuary

A

[名] 死体仮置場

143
Q

incandescent

A

[形] 白熱の

144
Q

gamut

A

[名] 全音階

145
Q

desist

A

[動] 断念する

146
Q

pellet

A

[名] 石つぶて

147
Q

courtship

A

[名] 求愛

148
Q

sparing

A

[形] 倹約する

149
Q

cliche

A

[名] 決まり文句

150
Q

arduous

A

[形] 骨の折れる

151
Q

oddity

A

[名] 風変わりな人

152
Q

extinguish

A

[動] 消す

153
Q

ploy

A

[名] 策略

154
Q

irritability

A

[名] 短気

155
Q

detonation

A

[名] 猛爆発

156
Q

derogatory

A

[形] 傷つける

157
Q

coincidental

A

[形] 一致する

158
Q

avenge

A

[動] 復讐をする

159
Q

sustenance

A

[名] 食料

160
Q

skeptic

A

[名] 懐疑論者

161
Q

observant

A

[形] 観察の鋭い

162
Q

fervor

A

[名] 熱烈さ

163
Q

chisel

A

[名] 鑿

164
Q

compulsion

A

[名] 無理強い

165
Q

fanciful

A

[形] 空想にふける

166
Q

dandelion

A

[名] タンポポ

167
Q

hindrance

A

[名] 邪魔

168
Q

syllable

A

[名] 音節

169
Q

tine

A

[名] 歯

170
Q

snappy

A

[形] 活気のある

171
Q

glob

A

[名] 小滴

172
Q

fibrous

A

[形] 繊維の

173
Q

deterrence

A

[名] 制止

174
Q

insecticide

A

[名] 殺虫剤

175
Q

grudge

A

[名] 恨み

176
Q

momentous

A

[形] 重大な

177
Q

erode

A

[動] 浸食する

178
Q

deflect

A

[動] そらす

179
Q

quiver

A

[動] ぶるぶる震える

180
Q

lurk

A

[動] 潜む

181
Q

eloquence

A

[名] 雄弁

182
Q

utterance

A

[名] 発言

183
Q

pesky

A

[形] 厄介な

184
Q

musk

A

[名] 麝香

185
Q

mucous

A

[形] 粘液の

186
Q

heinous

A

[形] 憎むべき

187
Q

fondness

A

[名] 溺愛

188
Q

diminution

A

[名] 減少

189
Q

wayward

A

[形] 理不尽な

190
Q

veer

A

[動] 方向を変える

191
Q

quadruple

A

[形] 四倍の

192
Q

giddy

A

[形] 目眩がする

193
Q

astute

A

[形] 明敏な

194
Q

bumpy

A

[形] でこぼこの多い

195
Q

exertion

A

[名] 尽力

196
Q

settler

A

[名] 開拓移民

197
Q

hilly

A

[形] 小高い

198
Q

incision

A

[名] 切開

199
Q

defray

A

[動] 負担する

200
Q

cubicle

A

[名] 小寝室