Κεφάλαιο 5 Νοερή Απεικόνιση Flashcards Preview

Γνωστική Ψυχολογία > Κεφάλαιο 5 Νοερή Απεικόνιση > Flashcards

Flashcards in Κεφάλαιο 5 Νοερή Απεικόνιση Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Θεωρία διπλής κωδικοποίησης(dual code theory)

A

Συμφωνα με τον Paivio χρησιμοποιούμε τόσο γλωσσική όσο κ μή γλωσσική κωδικοποίηση για την αναπαράσταση της πληροφορίας.

2
Q

Θεωρία διπλής κωδικοποίησης τι τρόπους επεξεργασίας προτείνει?

A

Προτείνει 3 τρόπους επεξεργασίας
- Αναπαραστασιακή
άμεση ενεργοποίηση των γλωσσικών κ μη εικονικών αναπαραστάσεων

  • Αναφορική
    ενεργοποιήση γλωσσικού συστήματος που συσχετι. το ένα με το άλλο
  • συνειρμική
    (ενεργοποίηση αναπαραστασ. μέσα στο ίδιο το γλωσσικό ή το μή γλωσσικό σύστημα)
3
Q

Ποιος ειναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της προτασιακή προσέγγισης στη μελέτη των αναπαραστάσεων ? (propositional perspective)

A

φιλόσοφος Zenon Pylyshyn σημαντικότερος εκπρόσωπος

4
Q

Νοερή περιστροφή Shepard k Metzler

A

Παρουσίασαν ζεύγη εικόνων 3d ασύμμετρων συνόλων από κύβους και δεξιά η το ίδιο σχήμα αλλα περιστραμμένο.
- Συμμετέχοντες επρεπε να αποφασίσουν ήταν περιστροφή του αντικειμένου ή αντικατοπρισμός.

5
Q

Νοερή περιστροφή Shepard ευρύματα τι έδειξαν;

A

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι αναλογικές αναπαραστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη σκέψη κ ήλθαν σε αντίθεση με την κλασσική συμπεριφοριστική άποψη ότι οι διεργασίες της σκέψης εξαρτώνται αποκλειστικά απο τη γλώσσα.
Τα ευρύματα επιβεβαιωσαν οτι οι συμμετέχοντες θα κατασκεύαζαν μια νοερή 3d εικόνα του δεξιού σχήματος κ περιστρέφοντας με την φαντασία να ελέγξουν αν ταίριαζαν με την αλλη εικόνα.
-Οσο μεγαλύτερη η περιστροφή τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτούσε το έργο.

6
Q

Περιστραμμένα γράμματα Cooper k Shepard

A

Να ελέγξουν αν ήταν περιστροφή η αντικατοπτρισμός,

- οσο μεγαλυτ. η περιστροφή τοσο μεγαλύτερος χρόνος.

7
Q

Πότε θεωρείται γνωσιακά διαπερατή κ αδιαπέρατη μια γνωστική διεργασία κατα του Pylyshyn;

A

Μια γνωστική διεργασία θεωρείτε γνωσιακά διαπερατή όταν η λειτουργία της επιρεάζεται απο τις πεποιθήσεις, τις γνώσεις και τις επιδιώξεις του ατόμου κ γνωσιακά αδιαπέρατη όταν αυτό δε μπορει να συμβεί.

8
Q

Γνωστικοί χάρτες, τι είναι;

A

Οι γνωστικοί ή νοητικοί χάρτες ειναι εσωτερικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος (εξωτερική αναπαράσταση), οι οποίοι εστιάζουν στις χωρικές σχέσεις κ προσομοιώνουν τα χωρικά χαρακτηριστικά του.

9
Q

Πείραμα πάνω σε γνωστικούς χάρτες

A

1930 απο Tolman k Honzik σχεδίασαν πείραμα με σκοπό να εξετάσουν την ικανότητα ποντικιών να μάθουν να κινούνται σε ένα λαβύρινθο, 3 ομάδες πονιτικιών,
1η ομάδα έμαθε πολύ καλα τον λαβύρινθο με χρήση ενίσχυσης
2η ομάδα δε λάμβανε ενίσχυση, φτάσαν στο τέρμα αλλα συνέχιζαν να κάνουν λάθη
3η ομάδα πρώτες 10 μέρες καμία ενίσχυση, 11η μέρα ενίσχυση κ βελτιώθηκε η απόδοση σαν της πρώτης ομάδας.

10
Q

Ποιο ήταν το συμπέρασμα του πειράματος με τα ποντίκια του Tolman k Honzik

A

Το συμπέρασμα ήταν ως απόδειξη ότι η μάθηση μπορεί να λάβει χώρα και χρίς κάποια ενίσχυση.

11
Q

Με ποιο τρόπο κωδικοποιούμε τους νοητικούς χάρτες

A

Οι περισσ. ερευνητές συμφωνούν ότι κωδικοποιούμε τους χάρτες αναλογικά όσο κ προτασιακά. Δηλαδή ο γνωστικός χάρτης μιας περιοχής πρέπει να βασίζεται τόσο σε νοητικές εικόνες όσο και σε προτασιακές αναπαραστάσεις των διαφόρων σημείων αλλά και των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μερών του.

12
Q

Πως ονομάζονται οι μονάδες του λεκτικού συστήματος (Paivio dual code theory)

A

λογογενή κ περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της λέξης.

13
Q

Πείραμα dual code theory Paivio

A

Paivio παρουσίασε σε συμμετεχ.

  • μια ακολουθία εικόνων
  • κ μια ακολουθία λέξεων

επρεπε να ανακαλέσουν με δύο διαφορετικούς τρόπους.

  • ο ένας με τυχαία σειρά (οσο περισ. μπορούσαν)
  • ο 2ο με τη σειρά που είχαν παρουσιαστεί.