6 daniels nya dator Flashcards Preview

S > 6 daniels nya dator > Flashcards

Flashcards in 6 daniels nya dator Deck (22)
Loading flashcards...
1

ändå tyckte han att det ___ var dags att köpa en ny

nu

2

Den nya datorn var faktiskt dyrare än _____ han hade tänkt sig, men försäljaren var _________

vad, övertygande

3

Han talade med många fina ord om processorns ________ , om det stora ______, och inte minst om den förträffliga _______ med sin höga _______.

prestanda (=qualifications), minnet, skärmen, upplösning

4

När han kom hem började han _____ försöka koppla _____ datorn. ______________ var inte så tydlig.

ivrigt, ihop, bruksanvisningen

5

Han tryckte på alla knappar på skärmen utan att _____ _____ bilden. Den var skev på skärmen.

rätta till

6

Daniel undrar om detta kanske är hans _____ köp.

sämsta

7

Redan på 1500-talet använde köpman i Venedig symbolen som en mått______ .

enhet

8

De säger att de har blivit förälskade ____ varandra.

i

9

Många var emot en bro, _______ av miljö-______ skäl, och menade bl.a. att bron skulle skada djurlivet i Öresund.

främst, -mässiga

10

Bromotståndarna försökte på alla _____ stoppa bygget.

sätt

11

Den är i två plan. På den _____ kör bilarna och på det undre går tågen.

övre

12

Bellman hade __________ aldrig någon anställning vid hovet, men han fick ändå en _____ årlig ersättning från kungen.

visserligen, sorts

13

Kungen engagerade honom som ___________ vid hovet.

underhållare

14

Allt kändes rätt när de träffades första gången = Allt ______ rätt.

stämde

15

övers. IN FACT

i själva verket

16

SYN. till en mängd

en massa

17

Har det inte fixat ____ än?

sig

18

Jag undrar om ni vill ha kvar er gamla skärm? = Jag undrar om ni vill ______ er gamla skärm?

behålla

19

Om _____ vänner bjuder ______ på en dansk öl, blir _____ ju glad.

ens, en, man

20

Man kan förstås vara kär ____ någon via Internet.

i

21

MOTSATSEN av berusad

nykter

22

Alla fick komma _____ egna förslag.

med