3 vikingarna Flashcards Preview

S > 3 vikingarna > Flashcards

Flashcards in 3 vikingarna Deck (41)
Loading flashcards...
1

De seglade _____ floden Seine och hotade Paris.

2

Den unga Kristina fick samma ________ som en manlig tronföljare _____ den här tiden.

uppfostran, vid

3

Hon _____ lätt att lära.

hade

4

Hon ________ till katolicismen.

övergick

5

Den känner jag inte alls _____.

till

6

Elin... ja, det tror jag att hon _____. Vi _____ känna varandra på en resa till Rom.

hette, lärde

lära känna: karsilasma ve tanisma

7

Hej! Känner du inte ____ mig? Jag tror att vi har träffats tidigare.

igen

känna igen: gorerek tanimak

8

Det var trevligt att _____ känna dig. Jag tror aldrig att jag ska ta fel på dig och din syster mer, för nu känner jag _____ dig.

lära, igen

känna igen: gorerek tanimak

9

Jag ______ Tibet. Gör du det?

känner

10

Hans ______ var: Folkets kärlek min belöning.

valspråk

11

Jag känner inte igen _____ i Kastamonu längre.

mig

känna igen sig: BULUNDUGU YERI TANIMAK

12

Jag sjunger bättre nu än _____.

förr

13

Han läste mest i Bibeln, som var den _____ bok som fanns i hemmet.

enda

14

Barnen måste _____ _____ turas om att använda dem.

helt enkelt

15

Knappt %10 av befolkningen bodde i städerna ____ den här tiden

16

Folk gav sig också iväg _____ politiska och religiösa orsaker

av

17

Familjen bodde trångt, deras lägenhet var bara 35 kvm ____.

stor

18

De _____ betalt i matvaror som mjölk, vete och potatis.

fick

19

Så då var ____ beroende ____ arbetsgivaren, bonden.

helt, av

20

1936 bestämde riksdagen att statare bara _____ arbeta 8 timmar ____ dagen sex dagar ____ veckan, precis som industriarbetarna.

skulle, om, i

21

Oscars mor, Hulda, röstade för första gången i sitt liv år 1921 när man ________ allmän rösträtt.

införde

22

1938 fick hon sin första semester som ______ i två veckor.

varade

23

Vilhelm Moberg har man ofta skrivit som en stor, högljudd man som alltid var arg över _______ i samhället.

orättvisorna

24

Han växte upp i ett fattigt land, där han tidigt måste vänja sig ______ hårt kroppsarbete.

vid

25

Han arbetade med att hjälpa människor som han _____ blivit orättvist behandlade.

ansåg

26

Han skrev en historisk roman, som på _____ ______ sätt protesterade ______ nazismen.

sitt eget, mot

27

____ till sin död, 1973, arbetade han ____ ett stort verk, "Min svensk historia", som han aldrig _____ avsluta.

Fram, på, hann

28

Kristina hade många stora middagar = Hon hade en ____ stora middagar

rad

29

Nils cyklade över gatan _____ att se sig för!

utan

30

Han gick och _____ sig igår kväll.

la