Determinanter/orsaker Flashcards

1
Q

När man vill hitta orsaken bakom en sjukdom ska man titta på hela den ”epidemiologiska triaden”. Vilka typer av determinanter ingår i triaden?

A
 • Värd
 • Agens
 • Miljö
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är ett kausalt nätverk?

A

När det finns många determinanter som kan leda till samma utfall och också påverka varandra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka typer av orsaker ingår i ”orsakspajen”?

A
 • Delorsaker/bidragande orsaker
 • Nödvändiga orsaker
 • Tillräckliga orsaker
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad innebär “bidragande orsaker”?

A

Alla faktorer som bidrar till ett utfall.

Bitar av pajen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad innebär ”tillräckliga orsaker”?

A

De orsaker som är tillräckliga för att leda till ett utfall.

Hela pajen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad innebär “nödvändiga orsaker”?

A

Orsaker som krävs för att utfallet ska inträffa.

Den viktigaste biten av pajen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ge exempel på tänkbara bidragande orsaker/delorsaker till hjärt-kärlsjukdom hos människa

A
 • Rökning
 • Brist på motion
 • Arv
 • Höga kolesterolvärden
 • Andra sjukdomar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ge exempel på en nödvändig orsak till salmonelladiarré

A

Salmonella spp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilka ord saknas? ”En bidragande orsak kan vara närvaro av exponering för en — faktor eller frånvaron av exponering för en — faktor”

A

En bidragande orsak kan vara närvaro av exponering för en ORSAKANDE faktor eller frånvaron av exponering för en PREVENTIV faktor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Att en tillräcklig orsak blir komplett är synonymt med att…?

A

…sjukdomen uppträder

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ge exempel på bidragande orsaker (delorsaker) till gastroenterit hos katt.

A

T.ex:

 • Smittämne (t.ex. salmonella)
 • Nedsatt immunförsvar
 • Allergi
 • Leversjukdom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Man kan använda sig av ett kausalt nätverk för att förebygga ett visst utfall. Två saker man ska titta efter?

A
 • Finns en nödvändig orsak? Undanröj den!

- Finns en tillräcklig orsak? Undanröj delorsakerna!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är skillnaden på prediktor och determinant?

A

Ingen, de är synonymer. (Prediktor används mer i biostatistiken.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad kallas en “fylld paj” med delorsaker, dvs så att sjukdom utlöses?

A

Tillräcklig orsak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ge exempel på determinanter i form av agens

A
 • Levande agens, t.ex. virus, bakterier, parasiter

- Icke levande agens (fysiska, t.ex. trauma och strålning, och kemiska, t.ex. gifter)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ge exempel på determinanter i form av miljöfaktorer

A

Exempel:

 • vegetation
 • klimat
 • geografiska strukturer
 • skötsel
 • produktionsform
17
Q

Ge exempel på determinanter i form av faktorer hos värden/individen

A

Exempel:

 • ålder
 • kön
 • ras
18
Q

Ge exempel på en tillräcklig orsak till gastroenterit hos katt.

A

Ett smittämne, t.ex. salmonella spp.

19
Q

Finns det någon nödvändig orsak (determinant) till gastroenterit hos katt?

A

Nej.

Eller..? : )

För vissa utfall räcker det med att en mängd olika bidragande orsaker tillsammans blir tillräckliga.