Abbreviations Flashcards Preview

woordeskat > Abbreviations > Flashcards

Flashcards in Abbreviations Deck (10):
1

a.g.v

As gevolg van

2

Mbt

Met betrekking tot

3

Nav

Na aanleiding van

4

Tov

Ten opsigte van

5

Bo

Blaai om

6

Bv.

Byvoorbeeld

7

Dmv

Deur middle van

8

Ipv

In plans van

9

Ens.

Ensovoorts

10

Maw

Met ander woorde