Eksamen Flashcards Preview

woordeskat > Eksamen > Flashcards

Flashcards in Eksamen Deck (22):
1

Waarskuwing

Warning

2

Vervaldatum

Expiry date

3

Uitreik

Issue

4

Besmet

Infected

5

Woordvoerder

Spokesman

6

Bytsoda

Caustic soda

7

Vergadering

Meeting

8

Verwyder

Remove

9

Maatreëls

Measures

10

Voorkom

Prevents

11

Verteenwoordiger

Representative

12

Voordelig/voordeel

Advantage

13

Nadelig/nadeel

Disadvantage

14

Bederf

Decay

15

Bedorwe

Flawed

16

In verband met (ivm)

In connection with

17

Perseël

Property

18

Telkengroep

Target group

19

Liewer/eerder

Rather

20

Vergiftging

Poisoning

21

Vermy

Avoid

22

Geloof

Belief