ABC- część II Flashcards Preview

OUN :') > ABC- część II > Flashcards

Flashcards in ABC- część II Deck (40)
Loading flashcards...
1

Co to jest nerw?

Jest to pęczek włókien nerwowych z osłonkami poza strukturami OUN

2

Co to jest n. rdzeniowy?

Połączenie korzenia przedniego i tylnego jednego segmentu rdzenia kręgowego po tej samej stronie

3

Które nn. rdzeniowe otrzymują gałąź łączącą białą, a które szarą?

Białą- nn. C8-L2/L3
Szarą- szyskie

4

Co to jest korzeń tylny?

Pęczek neurytów kom. pseudojednobiegunowych zwoju międzykręgowego biegnacych do rogu i słupa przedniego

5

Co to jest korzeń przedni?

To pęczek neurytów komórek ruchowych rogu przedniego

6

W jakich segmentach lezy jądro pośrednio-boczne, a w ktorych posrednio przyśrodkowe?

Posrednio-boczne: C8-L2/L3 (tak jak gałęzie łączące białe)

Pośrednio-przyśrodkowe: S2-S4

7

Wlokna o jakim charakterze ma gałąź tylna i przednia n. rdzeniowego? Skad te włókna pochodzą?

Czuciowe- dendryty komórek pseudojednobiegunowych zwojów międzykręgowych

Ruchowe- neuryty komórek rogu przedniego

Współczulne pozazwojowe- neuryty komórek zwoju przykręgowego

8

Jakimi włóknami są te pochodzące od zwoju przykręgowego?

Wspolczulnymi pozazwojowymi, WISCEROMOTORYCZNYMI

9

Co wyjątkowo może zawierać gałąź tylna S2-S4?

Włókna przywspółczulne przedzwojowe z jądra pośrednio-przyśrodkowego

10

Które gałęzie przednie nie tworza splotów nn. rdzeniowych?

Piersiowych- tworza one nn. międzyżebrowe

11

Co to jest n. podżebrowy?

Gałąź przednia ostatniego nerwu rdzeniowego piersiowego

12

Jakie włókna zawiera gałąź oponowa? Skad one pochodzą?

Czuciowe- dendryty komórek pseudo

Współczulne- włókna współczulne pozazwojowe ze zwojów przykręgowych

13

Co wychodzi ze splotu nn. rdzeniowych?

Nn. obwodowe

14

Skąd wychodzą nn. obwodowe?

Ze splotu nn. rdzeniowych

15

Jakie znasz nn. obwodowe?

Skórne, mięśniowe, mieszane

16

Jakie włókna zawierają nn. skórne?

Czuciowe i współczulne
Czuciowe to dendryty komórek pseudo
Współczulne to neuryty komórek zwojów przykręgowych

17

Jakie włókna zawierają nn. mięśniowe?

Czuciowe i ruchowe

18

Co unerwiają nn. mieszane? Gdzie lezą ich kom. macierzyste?

Skore, mm., ew. blaszki ścienne błon surowiczych (n. przeponowy).
Komorki macierzyste lezą w rogu przednim, komórkach pseudo i komórkach zwojów przykręgowych

19

W jakiej istocie rdzenia kręgowego lezą jądra pośrednio-boczne i pośrednio-przyśrodkowe?

Istocie szarej pośredniej

20

Jakie włókna prowadzi gałąź łącząca biała? Skad one pochodzą?

Współczulne przedzwojowe- neuryty jądra pośrednio-bocznego

Czuciowe- dendryty kom. pseudo

21

Jako co biegna włókna WSPÓŁCZULNE galezi łączącej szarej po przejściu tranzytem przez zwoj przykręgowy?

Jako włókna międzyzwojowe i jako n. trzewny

22

Po co włókna międzyzwojowe galezi łączącej szarej biegna do innych zwojów?

Aby dostarczyć włókna współczulne przedzwojowe tym zwojem przykręgowych na poziomie ktorych nie występuje współczulne jądro pośrednio-boczne (C8-L2/L3)

23

Gdzie biegnie n. trzewny?

Do zwoju przedkręgowego

24

Jak dzielimy włókna pozazwojowe zwoju przykręgowego?

Długie i krótkie

25

Jak dzielimy włókna pozazwojowe zwoju przykręgowego długie?

Naczyniowe
Narządowe/trzewne

26

Co tworza włókna pozazwojowe krótkie?

Gałęzie łączące szare

27

Co to jest gałąź łącząca biała?

Gałąź n. rdzeniowego do najbliższego zwoju przykręgowego (zwoju pnia współczulnego)

28

Co to jest gałąź łącząca szara?

Włókna współczulne pozazwojowe od zwoju przykręgowego do n. rdzeniowego

29

Gdzie rozdzielają sie włókna tworzące gałęzie łączące szare?

Do galezi przedniej, tylnej i oponowej nerwu rdzeniowego

30

Skad dokąd sięga pień współczulny?

Od podstawy czaszki do kosci guzicznej