Abdominalkirurgi Flashcards Preview

8. semester: Abdomen > Abdominalkirurgi > Flashcards

Flashcards in Abdominalkirurgi Deck (83)
Loading flashcards...
1

Angiv symptomer på gastroøsofageal refluks

1. Sure opstød
2. Halsbrand (pyrosis), der kan strække sig ned bag brystbenet med udstråling til ryggen mellem skulderbladene. Forværres ved forover bøjning eller liggende stilling
3. Brændende smerte i epigastriet (dyspepsi)
4. Luftvejsirritation (hæshed, hoste, astma)

2

Angiv tiltag, patienten selv kan iværksætte, for at afhjælpe reflukssymptomer

1. Undgå store måltider
2. Undgå sene måltider (spis ikke de seneste 3 timer før sovetid)
3. Undgå fed, krydret og syreholdig mad samt tomater og chokolade
4. Undgå kaffe/the, alkohol og syreholdige drikke
5. Tab dig

3

Angiv diagnosticering af gastroøsofageal refluks

Diagnosen stilles på baggrund af anamnesen (reflukssymptomer)
Evt. gastroskopi* og tryk-pH-måling

*Upåfaldende gastroskopi udelukker ikke refluks

4

Angiv symptomer på mavesår

1. Brændende smerte i epigastriet (dyspepsi), evt. natligt
2. Tidlig mæthedsfornemmelse
3. Evt. spiselindring

5

Angiv tiltag, patienten selv kan iværksætte, for at afhjælpe mavesår

Rygestop, idet rygning øger risikoen for recidiv og forsinker helingen

6

Angiv symptomer og kliniske fund ved galdesten (konkrement i galdeblæren [kolecystolitiasis] eller galdegangene [koledokolitiasis])

1. Tiltagende smerte (ofte efter et større måltid) under højre ribbensbue med udstråling til højre skulderblad. Efter 30-60 min. er smerterne på sit højeste, hvorefter de aftager i løbet af de næste timer.
2. Uro og bevægetrang
3. Kvalme og opkastning
4. Ikterus og hudkløe ved sten i galdegangene
5. Murphys tegn (eksspiration, tryk på galdeblæren, inspiration, smerte og stop af inspiration)

7

Angiv fire komplikationer til galdesten

1. Kolecystitis (Forhøjet temperatur og CRP)
2. Kolangitis (Forhøjet temperatur, CRP og BASP)
3. Galdestenspankreatitis (Forhøjet temperatur, CRP, BASP og amylase)
4. Galdestensileus (speciel tilstand, hvor en stor galdesten passerer gennem en fistel fra galdeblæren til tolvfingertarmen og efterføgende sætter sig fast i tyndtarmen)

Du skal være opmærksom på, at galdesten i sig selv kan give anledning til forhøjet BASP, bilirubin, GGT og ALAT uanset dens lokalisation. Det skyldes, at obstruktionen giver anledning til væskeansamling, hvilket kan afklemme de omkringliggende strukturer. Således kan selv en galdesten i ductus cysticus give anledning til forhøjet BASP, bilirubin, GGT og ALAT.

8

Angiv symptomer på kolecystitis

1. Tiltagende smerte (ofte efter et større måltid) under højre ribbensbue med udstråling til højre skulderblad. Til forskel fra galdesten aftager smerten ikke igen.
2. Feber
3. Evt. slipømhed

9

Angiv behandling af kolecystitis

Subakut kolecystektomi inden for 5 døgn efter sygdomsdebut

10

Angiv typiske symptomer på blindtarmsbetændelse

1. Periumbilikale/epigastrielle smerter, der vandrer mod McBurneys punkt*, idet betændelsen går fra udelukkende at involvere blindtarmen til også at involvere peritoneum parietale, der er rigt innerveret. Hoste, gang eller hop kan fremprovokere smerter i tilfælde af bughindebetændelse.
2. Feber
3. Kvalme og opkastning

*McBurneys punkt findes på overgangen mellem den laterale 1/3 og den mediale 2/3 af spinoumbilicallinjen, som trækkes mellem spina iliaca ant. sup. og umbilicus

11

Angiv atypiske lejringer af blindtarmen

1. Retrocøkal
2. Pelvisk
3. Under graviditeten: nær crista iliaca eller galdeblæren

12

Angiv det kliniske fund, der peger i retning af retrocøkal lejring

Psoas-tegnet: Smerte kan fremkaldes ved fleksion i hofteleddet mod modstand. Det skyldes blindtarmens nære relation til m. iliopsoas, der forkortes under manøvren.

13

Angiv det kliniske fund, der peger i retning af pelvisk lejring

Obturator-tegnet: Smerte kan fremkaldes ved passiv indadrotation af benet, ofte venstre. Det skyldes blindtarmens nære relation til m. obturatorius internus, der strækkes under manøvren. Manøvren udføres med patienten liggende på ryggen med både hofte- og knæleddet flekteret 90 grader.
Desuden kan der være øget trang til vandladning og afføring samt smerter i nedre del af abdomen, ofte på venstre side.

14

Angiv diagnosticering af blindtarmsbetændelse

Diagnosen stilles på baggrund af anamnesen og de kliniske fund
Evt. CT-skanning med kontrast af ældre

15

Hvad skal man være opmærksom på ved urinstix ifm. blindtarmsbetændelse

Grundet blindtarmens mulige lejring ved højre urinleder kan der ses:
1. Mikroskopisk hæmaturi
2. Pyuri (leukocytter i urinen)

16

Angiv behandling af blindtarmsbetændelse

1. Hvis diagnosen er usikker, kan man observere patienten i nogle timer, og ved fortsat usikkerhed foretage diagnostisk laparoskopi.
2. Hvis diagnosen er sikker ordineres antibiotika og blindtarmen fjernes kirurgisk (ofte laparoskopisk).

17

Angiv én komplikation til blindtarmsbetændelse

Periappendikulær abces

18

Angiv symptomer på periappendikulær abces

Flere dages anamnese med symptomer på blindtarmsbetændelse

Typiske symptomer på blindtarmsbetændelse:
1. Periumbilikale/epigastrielle smerter, der vandrer mod McBurneys punkt*, idet betændelsen går fra udelukkende at involvere blindtarmen til også at involvere peritoneum parietale, der er rigt innerveret. Hoste kan fremprovokere smerter i tilfælde af bughindebetændelse.
2. Feber
3. Kvalme og opkastning

*McBurneys punkt findes på overgangen mellem den laterale 1/3 og den mediale 2/3 af spinoumbilicallinjen, som trækkes mellem spina iliaca ant. sup. og umbilicus

19

Angiv behandling af periappendikulær abces

Antibiotika samt ultralydsvejledt drænage

20

Angiv forskellige grader af bughindebetændelse

1. Direkte ømhed
2. Perkussionsøm
3. Indirekte ømhed
4. Slipømhed
5. Défense (spændte mavemuskler)

Man er først peritoneal, når man er indirekte øm, slipøm eller har défense.

21

Definér akut abdomen

Smerter i abdomen som har varet mindre end én uge

22

Angiv symptomer ved akut abdomen

1. Mavesmerter
2. Kvalme og opkastning
3. Afføringsændring
4. Påvirket almen tilstand

23

Angiv andelen af patienter, der indlægges med akut abdomen, som bliver udskrevet med diagnosen uspecifikke mavesmerter/abdominalia

Halvdelen

24

Angiv objektiv undersøgelse af patienter med akut abdomen

1. Abdominalundersøgelse (inspektion,auskulation, palpation, perkussion)
2. Genitalia externa
3. Rektaleksploration
4. Gynækologisk undersøgelse

25

Angiv supplerende undersøgelse af patienter med akut abdomen

1. Temperatur
2. Urinstix
3. Blodprøve
4. EKG

Kvinder:
5. U-hCG

26

Angiv differentialdiagnoser for børn med akut abdomen

Fælles for børn, voksne og ældre:
1. Ileus, hos børn:
a. Forstoppelse
b. Tarminvagination
c. Pylorusstenose
d. Afklemt indirekte lyskebrok
e. Tarmslyng
f. Postoperative adhærencer (evt. flere år efter indgrebet)
2. Blindtarmsbetændelse

Fælles for børn og voksne:
3. Urinvejsinfektion

Hyppige hos børn:
4. Gastroenteritis
5. Irritabel tyktarm
6. Mesenterial lymfadenit
7. Torsio testis/appendicitis testis

27

Angiv differentialdiagnoser for voksne med akut abdomen

Fælles for børn, voksne og ældre:
1. Ileus, hos voksne:
a. Forstoppelse
b. Afklemt lyskebrok (mænd)
c. Afklemt lårbrok (kvinder)
d. Tarmslyng (gravide)
e. Postoperative adhærencer (evt. flere år efter indgrebet)
f. Galdestensileus (tyndtarmsileus)
2. Blindtarmsbetændelse

Fælles for børn og voksne:
3. Urinvejsinfektion

Fælles for voksne og ældre:
4. Galdesten (især kvinder)
5. Bugspytkirtelbetændelse (fx galdestenspankreatit)

Hyppige hos voksne:
5. Hjerteinfarkt
6. Nyresten

Hyppige hos voksne kvinder:
7. Endometriose*
8. Graviditet uden for livmoderen**
9. Torkveret adneks**
10. Rumperet ovariecyste**

*Endometriose er forekomst af endometrievæv uden for uterinhulen, hvilket kan give menstruationscyklussynkrone mavesmerter.
**Giver anledning til palpations- og rokkeøm uterus/adnexae. Desuden giver salpingitis også anledning til palpations- og rokkeømhed.

28

Angiv differentialdiagnoser for ældre med akut abdomen

Fælles for børn, voksne og ældre:
1. Ileus, hos ældre:
a. Forstoppelse
b. Ondartet tumor i tarmen (tyktarmsileus)
c. Postoperative adhærencer (evt. flere år efter indgrebet)
d. Galdestensileus (tyndtarmsileus)
2. Blindtarmsbetændelse

Fælles for voksne og ældre:
3. Galdesten (især kvinder)
4. Bugspytkirtelbetændelse (fx galdestenspankreatit)

Hyppige hos ældre:
5. Mavesår
6. Divertikelsygdom
7. Mesenterial iskæmi (akut såvel som kronisk)
8. Abdominalt aortaaneurisme

29

Definér mesenterial lymfadenit

Bughindeirritation grundet betændte lymfeknuder. Ofte forudgået af en øvre luftvejsinfektion.

30

Beskriv symptomer på mesenterial lymfadenit

Symptombilledet minder om blindtarmsbetændelse (smerter i højre fossa, feber, kvalme og opkastning). Til forskel fra blindtarmsbetændelse giver mesenterial lymfadenit dog sjældent slipømhed/défense. Hovedpine forekommer hyppigere end ved blindtarmsbetændelse.