Urologi Flashcards Preview

8. semester: Abdomen > Urologi > Flashcards

Flashcards in Urologi Deck (57)
Loading flashcards...
1

Angiv ureteres forløb ved dobbeltanlæg.

1. Øvre anlægs urinleder ender i blærehalsen, urethra, vagina, vesicula seminalis eller rectum.
2. Nedre anlægs urinleder ender i blæren.

2

Angiv komplikationer til dobbeltanlæg.

1. Infektioner:
a. i øvre anlægs urinleder grundet abnorm udmunding.
b. i nedre anlægs urinleder grundet vesikouretral refluks (urintilbageløb fra blæren til urinlederen under blærefyldning eller -tømning) som følge af abnormt forløb igennem blærevæggen.
2. Ureterocele (udposning i blærehalsvæggen ved øvre anlægs urinleders indmunding).
3. Inkontinens grundet øvre anlægs urinleders abnorme udmunding.

3

Angiv behandling af dobbeltanlæg.

Symptomgivende dobbeltanlæg behandles med kirurgisk fjernelse af det øvre anlægs urinleder.

4

Angiv behandling af phimosis (forhudsforsnævring).

1. Afventning*
2. Binyrebarkhormon-creme
3. Dorsalt klip eller omskæring

*Det er normalt at forhuden ikke kan trækkes tilbage i barnealderen. Efterhånden vil sekretdannelse mellem penishoved og forhuden muliggøre dette, så 90 % ved 3-års-alderen kan trække forhuden tilbage.

5

Hvad har en retineret og en retraktil testikel tilfælles?

I begge tilfælde er testiklen beliggende uden for pungen.

6

Hvad er forskellen på en retineret og en retraktil testikel?

En retineret testikel kan ikke føres ned i pungen med fingrene og blive der - det kan en retraktil testikel. Det er nemlig en overaktiv cremasterrefleks, der er skyld i retraktion af testiklerne. Ved at fastholde testiklerne i pungen i omkring ét minut udtrættes cremasterrefleksen, hvorfor retraktile testikler forbliver i pungen for en stund indtil muskulaturen i pungen igen har samlet kræfter.

7

Angiv behandling af torsio testis

1. Kirurgisk detorsion, hvor pungen åbnes og testis roteres. Evt. kan der forsøges manuel detorsion*, men det må ikke forsinke det kirurgiske indgreb, der også skal udføres selvom manuel detorsion lykkes.

*Oftest er bagenden af testiklen blevet skubbet frem af låret (medialdrejning), hvorfor der bør begyndes med lateraldrejning og afventes dramatisk smertelindring. Hvis én rotation ikke hjælper, så prøv at dreje testiklen et par gange mere lateralt. Hvis det heller ikke hjælper roteres testiklen tilbage til udgangspunktet og medialdrejning forsøges.

En undersøgelse har vist, at testiklen kan reddes i 90 % af tilfældene, hvis detorsion bliver foretaget inden seks timer efter symptomstart. Denne andel falder til 50 % efter 12 timer og mindre end 10 % efter 24 timer

8

Definér stressinkontinens

Ufrivillig urinafgang ifm. hoste, nys og løft af tunge ting.

9

Definér urgency-inkontinens

Ufrivillig urinafgang forudgået af pludselig opstået, stærk bydende vandladningstrang.

10

Definér blandingsinkontinens

Samtidig stress- og urgency-inkontinens:
a. Stressinkontinens: Ufrivillig urinafgang ifm. bugpresse (hoste, nys og løft af tunge ting).
b. Urgency-inkontinens: Ufrivillig urinafgang forudgået af pludselig opstået, stærk bydende vandladningstrang.

11

Angiv symptomer på en nedre urinvejsinfektion

1. Akut debut (inden for 7 dage) af dysuri* (sviende vandladning) og pollakisuri (hyppig, ringe vandladning)
2. Evt. mikroskopisk/makroskopisk hæmaturi

*Svie under hele vandladning tyder på urethrit (fx pga. kønssygdom), mens svie ved afslutning af vandladningen tyder på cystit.

12

Angiv symptomer på en øvre urinvejsinfektion

1. Smerter og ømhed i flanken
2. Feber
3. Evt. kvalme og opkastning

13

Angiv symptomer på akut prostatitis

1. Tyngdefornemmelse i underlivet
2. Smerter i perineum
3. Dysuri (sviende vandladninger)
4. Feber

Ved rektaleksploration findes prostata øm og ødematøs.

14

Angiv årsager til rejsningsproblemer

Biomedicinske årsager (90 %)
1. Nedsat blodforsyning (aterosklerose pga. hypertension, rygning eller diabetes)
2. Påvirket nerveforsyning (neuropati pga. diabetes)
3. Ændret hormonbalance (nedsat testosteronproduktion)

Psykosociale årsager (10 %)
4. Akut opstået rejsningsproblem med bevaret morgenrejsning og evt. evne til mastubation, men ikke samleje)

15

Angiv de fire hovedtyper af urinvejssten og deres årsager

1. Calciumsten
2. Struvitsten (magnesium-ammonium-fosfatsten som følge af infektion)
3. Urinsyresten (som følge af stort cellehenfald)
4. Cystinsten (arvelig, øget cystinudskillelse)

I det hele taget disponerer nedsat diurese til stendannelse

16

Hvad er koralsten?

En sten, som udfylder pelvis og har udløbere til mindst to calyces.

17

Angiv symptomer på sten i urinvejene

1. Turevise smerter i flanken (sten i calyces, pelvis eller øvre ureter) eller lysken (sten i nedre ureter)
2. Urolighed
3. Kvalme og opkastning
4. Evt. mikroskopisk hæmaturi

18

Angiv billeddiagnostik af sten i urinvejene

CT-skanning uden kontrast (= NCCT, TOM-CT, CT-urinveje)

19

Angiv ureteres snævre steder

1. Den ureteropelvine overgang
2. Karkrydsningsstedet (aa. iliaca)
3. Intramuralt ved blæren

20

Angiv den maksimale størrelse på uretersten, der kan passere spontant.

5 mm

21

Angiv differentialdiagnoser ved smerter, hævelse og udfyldninger i pungen

Torsion, brok, infektion og kræft:
1. Torsio appendix testis (den hyppigste årsag til akutte skrotalsmerter hos børn/unge drenge)
2. Torsio testis
3. Epididymitis
4. Hydrocele (vandbrok, væskeansamling i tunica vaginalis testis - den inderste hinde)
5. Hæmatocele (blodbrok, ses efter traume)
6. Spermatocele (sædbrok)
7. Varikocele (årebrok, åreknuder)
8. Indirekte inguinalhernie (lyskebrok, ses hos børn)
9. Testikelkræft
10. Orchitis (som følge af parotitisvirus, der giver fåresyge)

22

Angiv symptomer og kliniske fund ved torsio appendix testis

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. Palpapel knude ved øvre pol af den afficerede testikel.

Derudover:
2. Knuden kan være markeret af en blå plet på den overliggende hud, hvilket er patognomonisk for torsio appendix testis

23

Angiv symptomer og kliniske ved torsio testis

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. Pludselig indsættende kraftige, ensidige smerter i skrotum eller nedre abdomen. Ofte vil smerterne IKKE lindres, når pungen hæves/løftes (negativt Prehns tegn).

Derudover:
2. Bortfald af cremasterrefleksen (refleksen udløses ved at stryge indersiden af låret)
3. Testiklen er ofte oprykket i scrotum pga. funikelsnoningen
4. Kvalme og opkast

Bemærk at tilbagevendende smerter i den ene side af pungen kan skyldes tilbagevendende episoder af subtorsion.

24

Angiv symptomer og kliniske fund ved epididymitis

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. Langsomt indsættende smerter som kan stråle op i abdomen. Ofte vil smerterne lindres, når pungen hæves/løftes (positivt Prehns tegn)

Derudover:
2. Bevaret cremasterrefleks (refleksen udløses ved at stryge indersiden af låret)
3. Feber
4. Dysuri (sviende vandladning)
5. Pollakisuri (hyppig, ringe vandladning)

Bemærk at ømhed i epididymis også kan være funktionelt (testodyni).
I relation til den inflammatoriske proces i skrotum kan der opstå hydrocele.

25

Angiv symptomer og kliniske fund ved hydrocele

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
2. Forskydelig væskeansamling foran testis

Hydrocele testis kan være det første tegn på en underliggende testikelkræft, hvorfor det er vigtigt at palpere begge testikler. I øvrigt kan der opstå hydrocele ifm. epididymitis.

26

Angiv symptomer og kliniske fund ved spermatocele

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. Udfyldning på toppen af epididymis

27

Angiv symptomer og kliniske fund ved varicocele

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. Dilaterede vener i pungen, der føles som orme. Optræder oftest venstresidigt. Inddeles i
- primær varicocele, der forsvinder i liggende stilling (skyldes nemlig klapinsufficiens)
- sekundær varicocele, der vedbliver i liggende stilling (skyldes nemlig veneafklemning)

28

Angiv symptomer og klinisk fund ved inguinalhernie

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. En bule kommer til syne, når patienten står, hoster eller på anden vis presser. Hævelsen går helt op til inguinalkanalen

29

Angiv symptomer og kliniske fund ved testikelkræft

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen, herunder:
1. Testikelsvulst, der er hård og uøm

Derudover:
2. Evt. gynækomasti pga. hCG produktion fra choriokarcinom

30

Angiv symptomer og kliniske fund ved orchitis

Smerter, hævelse og udfyldninger i pungen.

Derudover:
1. Feber