Adjectives Flashcards Preview

Slovak > Adjectives > Flashcards

Flashcards in Adjectives Deck (54):
0

Sad

Smutný

1

Happy or merry

Veselý

2

Wide

Široký

3

Happy

Štastný

4

Famous

Slávny

5

Beautiful

Krašneý

6

Nice or pretty visual

Pekný

7

Old

Starý

8

Quiet

Tichý

9

Serious

Vážny

10

Young

Mladý

11

Ugly

Škaredý

12

Big

Veľký

13

Small

Malý

14

Narrow

Úzky

15

Slow

Pomalý

16

Fast

Rýchly

17

Fat

Tučný

18

Skinny

Chudý

19

Charged

Nabitý

20

Charge exhausted

Vybitý

21

Malfunction or broken

Pokazený

22

Repaired or fixed

Opravený

23

Wet

Mokrý

24

Dry

Suchý

25

Strong

Silný

26

Weak

Slabý

27

Modern

Moderný

28

Old not modern

Nemoderný

29

Expensive

Drahý

30

Cheap or inexpensive

Lacný

31

Tall

Vysoký

32

Short

Nízky

33

Thick

Hrubý

34

Thin

Tenký

35

Short length

Krátky

36

Long

Dlhý

37

Vacant

Voľný

38

Occupied

Obsadený

39

Turned on

Zapnutý

40

Turned off

Vypnutý

41

Rented

Prenajatý

42

Owned

Vlastný

43

Soft

Mäkký

44

Hard

Tvrdý

45

Light or easy

Ľahký

46

Heavy or difficult

Ťažký

47

Clean

Čistý

48

Dirty

Špinavý

49

Young

Mladý

50

Fresh

Čerstvý

51

New

Nový

52

Wise or clever

Múdry

53

Stupid

Hlúpy