Phrases Flashcards Preview

Slovak > Phrases > Flashcards

Flashcards in Phrases Deck (11):
1

Thank you

Ďakujem

2

Good bye

Do videnia

3

Who is that?

Kto je to?

4

What is that?

Čo je to?

5

What is your name?

Ako sa voláte ?

6

My name is Laura

Volám sa Laura

7

Where are you from?

Odkiaľ ste?

8

I am from America

Som z Ameriky

9

I am American

Ja som Američan

10

What is this?

Kto je toto?

11

How are you?

Ako sa máš?