Afdeling I - Wereldgebeurtenis Flashcards Preview

Toerisme > Afdeling I - Wereldgebeurtenis > Flashcards

Flashcards in Afdeling I - Wereldgebeurtenis Deck (11):
1

Wat is n gebeurtenustoeris?

N tipe spesifieke belangstellingstoeris wat reis met die doel om of deel te neem of toeskou.
Vind op n spesifieke tydslip en plek plaas

2

Noem n paar beroemde?

Rugby wereldbeker
G8-beraad
Mej wereld
Gomrades

3

Waar pas die global footprint netwerk in?

Hulle evalueer n gebeurtenis se voetspoor op grond vd *drievoudigedoelwitbenadering* wat die ekonomie, maatskaplike en omgewingimpak van n projek of gebeurtenis bepaal.

4

Hoe bepaal of n gebeurtenis die status het om as n wereldgebeurtenis geklassifiseerbte word?

Multideelname
Multibelangstelling en aandag
Wereldwye media aandag
Groot bedra geld word vir voorberieding bestee

5

Bespreek die impak wat gebeurtenis het op ekonomie?

VOORDELE

+hoer buitelandse inkomste en positief vir bbp

+vaardigheidsontwikkeling en oordrag

+skep van kort en langtermynposte en entrepreneursgeleenthede

+meer saketranaksies vir die onderskeie toerismesektore en subsektore en *dus groter wins*

+vrye bemarking

+infrastruktuur ontwikkeling

NADELE

-Groot bedrag geld word ter wille van voorbereiding vir die gebeurtenis bestee

-grooter vraag na hulpbronne wat plaaslike goedere duurder sal maak

-negatiewe publisiteit indien verkeerd loop

-verlies van kort tot medium termyn werk na die gebeurtenis kan huishoudings met n verlies aan inkomste lei

-verkeersopeenhoping

-toename in besoedeling

6

Bespreek die impak wat gebeurtenis op maatskaplike het?

VOORDELE

+vaardigheidsontwikkeling en werkskepping

+patriotisme stimileer

+groter deelname aan en belangstelling in sport onder jeug

NADELE

-toename in kriminele aktiwiteite

- kultuurskok, aangesien nie almal in die wereld aanvaar dat kultuur beskerm word nie

-gebrek aan respek

7

Bespreek die impak wat gebeurtenis op omgewing het?

VOORDELE

+fisiese en natuurlike omgeweing word opgegraddeer om die aantreklikheid daarvan vir toerisme verbeter

+waardering en respek vir die natuurlike omgewing word gekweek

+geleenthede vir omgewingsopvieding word verbeter

NADELE

-oorgebruik van natuurlike hulpbronne

-massatoerisme kan lei tot groter stres vir die natuurlike omgewing lei

-lugbesoedelimg agv groeter vraag na vervoer

8

Wat is die uitweking vd aanbieding op plaaslike toerisme in gasheer voor gebeurtenis?

AFNAME AGV
-Beperkte personeel kan beskikbaar wees agv opleiding en vaardigheidsontwikkeling
-gratis toegang tot alle geriewe is dalk nie moontlike
-omvattende konstruksie v infrastruktuur kan ongerieflik wees vir reis

TOENAME AGV
-werkverskaffing of entrepreneursgeleenthede wat met gebeurtenis verband hou

9

Wat is die uitweking vd aanbieding op plaaslike toerisme in gasheer tydens gebeurtenis?

AFNAME AGV
-hoer pryse agv groter vraag
-oorbespreeking
-besige vervoernetwerke

TOENAM AGV
-ondersteuningspanne of groepe
-werk by gebeurtenis

10

Wat is die uitweking vd aanbieding op plaaslike toerisme in gasheer na gebeurtenis?

AFNAME AGV
-beperkte fondse
-hoer pryse agv opgradering
-buitelandse toeriste oorheers bestemming

TOENAM AGV
-nuwe en beter attraksies
-beter diens vlakke

11

Wat is die uitweking vd aanbieding op plaaslike toerisme in gasheer op ekonomie?

-ekonomie kry hupstoot
-kry dalk nie teiken inkomste nie
-baie borgskappe
-infrastruktuur wat gebou is nie doeltreffend gebruik word nie
-skep werk(kortermyn)

(Sien kaart 5)