Affektbevissthet Flashcards Preview

Psykiatri > Affektbevissthet > Flashcards

Flashcards in Affektbevissthet Deck (13)
Loading flashcards...
1

hva er egentlig affektbevissthet?

evne til å forstå og håndtere følelser. Følelser kan integreres og reguleres hvis man fokuserer på å legge merke til, håndtere, reflektere over, bruke og utrrykke dem godt.

2

hva er målet med affektbevisst psykoterapi

styrke pasientenes selvfølelse, selvbilde og selvtillitt

3

nevn noen grunnfølelser

interesse, glede, kjærlighet, stolthet, overraskelse, redsel, tristhet, sinne, forakt, avsky, skamfølelse, skyldfølelse, misunnelse.

4

TAKAVA GUM er et akronym for våre mest grunnleggende psykologiske behov - hva står det for?

Trygghet - trygg base og forutsigbarhet
Affektbevissthet - forståelse og mestring av følelser
Kjærlighet - relasjoner med oppmerksomhet, omsorg og forståelse
Anerkjennelse - mestring og selvtillit
Variasjon - utforskning og spenning
Avgrensning - avkobling og avslapning
Godhet mot andre
Utvikling og mening - en livsfremmende forståelse og livsfilosofi

5

Hvor mange faser er det i affektterapi?

Fem faser.
1. Undersøkelses - og utredningsfase
2. pasienten får forståelse av egne begrensende holdninger særlig i forhold til følelsesmessige opplevelser og psykologiske behov
3. Grenseoverskridelse - pasienten "trer frem" med seg sel på en personlig måte i verden
4. Integrasjonsfasen hvor man integrerer følelser og andre personlige opplevelser.
5. avslutningsfase - pasienten ser for seg veien videre

6

Hvordan er den psykoterapeutiske prosess i en affektbevissthetsmodell?

Tema - følelser - fokuserer på å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelser - får ny forståelse av andre og seg selv og reorganiserer følelser og script til fremme av liv.

7

Gode spørsmål i starten av en konsultasjon kan være:

- hvordan har du hatt det siden sist?
- har det skjedd noe av betydning?
- kan du si noe mer om det?
- har du noe du vil ta opp i dag?
- har du gjort deg noen erfaringer siden sist?

8

man skal forsøke å gjøre det implisitte eksplisitt, og identifisere og bekrefte affekter. Kom med eksempler på gode fraseringer knyttet til dette.

- føler du deg ..(følelse)?
- det er ikke rart du er --(følelse)!
- Jeg forstår godt at du reagerer med ---(følelse)!
- sånn går det også an å ha det
- du er kanskje ---(følelse)?
- ja, så det du føler er ....(følelse)?
- ble du ..(følelse)?
- Det er flere muligheter her. Det kan være du er--- (følelse) eller kanskje kjenner du at du er ---(følelse)?
- Det må ha vært ...(følelse) ?
- Dette var veldig ---(følelse) for deg
- Det vekker ..(følelse)
- Du føler --(følelse)
- KAn det være at du kjente på ... (følelse)?
- Det virker som du er ...(følelse)?
- Så du kjente deg ...(følelse)?
- Det virker som dette går inn på deg og at du blir ...(følelse)?
- Det må være tungt for deg å føle deg så ....(følelse)?
- så du opplevde...(følelse)?
- det var kanskje ...(følelse)?
Hvilken følelse dukker opp da?
- det høres ut som det er andre følelser som kommer opp her som..... (følelse)?
- er det andre følelser også her?
- det virker som du blir flau ( redd for) å kjenne på ..(følelse)?

9

Hvordan styrke den følelsesmessige oppmerksomheten?

hvordan merker du at du er ---(følelse)?
hva kjenner du det på?
jeg tror at du opplever ...(følelse)
kan du kjenne det fysisk på kroppen?
kan du si litt mer hvordan du kjenner det?
hvordan merker du det?
hva ville skjedd hvis du hadde følt ...?
hva forteller det deg at du føler ...?

10

Hvordan tolerere følelser?

Tør du la deg bevege?
Hva gjør den med deg?
Hva gjør det med deg?
Det er ikke godt for deg å kjenne på ...(følelse).., eller innrømme for deg selv at du opplever følelsen?
Hvordan kunne du si at ..(følelse) virker på deg?
Hvordan er det å innrømme at du er (følelse)..?
Hvordan forholder du deg til ...(følelse)?
se side 12 i heftet

11

Hvilke spm kan man stille rundt følelsenes signalfunksjon?

Hva tror du følelsen er et tegn på?
Tror du (følelse) kan fortelle deg noe av betydning?
Hva kan (følelse) være et signal på?
Hvorfor tror du du blir så (følelse)?
jeg forstår godt at du bli veldig (følelse) og lei deg når du følte seg då misforstått og avvist.
tror du følelsen betyr noe?

12

Kom med spm som tar opp emosjonell ekspressivitet

Hvis du kjenner på ..(følelse)..., hvordan kan da andre vite at du er ..(følelse)
Hvordan er det for deg å vise andre at du er (følelse) eller (følelse)
tørr du vise følelsen?
hvordan tror du selv at du viser det?
tør du utrykke følelse?
Hva tror du de andre kan merke det på?
Kan de se det på deg? kroppsspråket?
Hva kunne skjedd hvis du sa mer tydelig i fra hva du følte?
Hvordan tror du .... ville ha reagert? Hva kunne han ha tenkt om deg?

13

Hva betyr det med kontekstualisering av script eller deler av script?

Spm som:
hvem har fått deg til å tro at du ikke er god nok?
du tar på deg skylden for de andres problemer
hvem har fått deg til å utrykke (følelse)?
du har ikke fått den oppmerksomheten som du har trengt