All Questions Flashcards Preview

Croatian Citizenship Test > All Questions > Flashcards

Flashcards in All Questions Deck (99)
Loading flashcards...
1

Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski sabor

2

U Republici Hrvatskoj svatko je dužan:
a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
b) držati se samo zakona
c) držati se samo Ustava
d) samo poštivati pravni poredak Republike Hrvatske

a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske

3

Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe

b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

4

Himna Republike Hrvatske je

Lijepa naša domovino

5

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih ___________________________________ manjina.

nacionalnih

6

U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je:

Vukovar

7

Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:
a) Puli
b) Zagrebu
c) Osijeku
d) Zadru

a) Puli

8

Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se

Dunav

9

Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je:

Plitvička jezera

10

Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:
a) Robert Frangeš
b) Ivan Meštrović
c) Antun Augustinčić
d) Frano Kršinić

b) Ivan Meštrović

11

Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je:
a) katedrala
b) amfiteatar
c) dvorac Trakošćan
d) morske orgulje

a) katedrala

12

Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup:
a) Juraj Dobrila
b) Josip Jelačić
c) Josip Juraj Strossmayer
d) Juraj Jezerinac

c) Josip Juraj Strossmayer

13

Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:
a) Karlovac
b) Dubrovnik
c) Varaždin
d) Rijeka

a) Karlovac

14

Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:
a) Juraj Dobrila
b) Ruđer Bošković
c) Lavoslav Ružička
d) Ivan Vučetić

b) Ruđer Bošković

15

Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) košarkom

d) košarkom

16

Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
a) Vlada Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Hrvatski sabor
d) Pučki pravobranitelj

a) Vlada Republike Hrvatske

17

Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke:
a) koje prikupe dovoljan broj osnivača, bez ikakvih zakonskih ograničenja
b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja
c) koje svojim programom jamče da će moći sudjelovati u parlamentu
d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka

d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka

18

Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe

a) Praznik rada

19

U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:
a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu
b) izvršnu i sudbenu
c) zakonodavnu i sudbenu
d) zakonodavnu i izvršnu

a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu

20

Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj:

1) Karlovačka
2) Splitsko-dalmatinska
3) Zagrebačka

21

Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest:
a) galeb
b) golub
c) roda
d) bjeloglavi sup

d) bjeloglavi sup

22

Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:
a) Stari Grad
b) Trakošćan
c) Dioklecijanova palača
d) Eufrazijeva bazilika

b) Trakošćan

23

Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)?

Sava

24

S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara?

Crna Gora

25

Prvi hrvatski roman Planine 1536. godine napisao je:
a) Silvije Strahimir Kranjčević
b) August Šenoa
c) Petar Zoranić
d) Petar Preradović

c) Petar Zoranić

26

Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je:
a) Ranko Marinković
b) Dimitrije Demeter
c) Ljudevit Gaj
d) Antun Šoljan

c) Ljudevit Gaj

27

Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika:
a) Hanibala Lucića
b) Šiška Menčetića
c) Andrije Kačića Miošića
d) Vladimira Vidrića

d) Vladimira Vidrića

28

Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u:
a) Splitu
b) Zagrebu
c) Puli
d) Šibeniku

d) Šibeniku

29

Središnja banka Republike Hrvatske je:
a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj
b) Hrvatska gospodarska banka
c) Hrvatska narodna banka
d) Hrvatska poštanska banka

c) Hrvatska narodna banka

30

Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) boksom

d) boksom