Short Answer Flashcards Preview

Croatian Citizenship Test > Short Answer > Flashcards

Flashcards in Short Answer Deck (35)
Loading flashcards...
1

Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski sabor

2

Himna Republike Hrvatske je

Lijepa naša domovino

3

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih ___________________________________ manjina.

nacionalnih

4

U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je:

Vukovar

5

Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se

Dunav

6

Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je:

Plitvička jezera

7

Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj:

1) Karlovačka
2) Splitsko-dalmatinska
3) Zagrebačka

8

Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)?

Sava

9

S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara?

Crna Gora

10

Lijepa naša domovino…, je početak teksta:

hrvatske državne himne

11

Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je:

Ivan Pavao II

12

S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?

Bosna i Hercegovina

13

Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima – Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:

Pučki pravobranitelj

14

Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača?

Split

15

Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je

Franjo Tuđman

16

U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog košarkaša. To je skulptura

Dražen Petrović

17

Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se

Moreška

18

Opišite zastavu Republike Hrvatske:
Sastoji se od tri boje koje su položene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje):
______________, ______________ i ______________, a u sredini zastave nalazi se__________________________ .

crvene ... bijele ... plave ... grb Republike Hrvatske.

19

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je:

Ustav Republicke Hrvatske

20

Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog državljanstva?

Žakon o hrvatskom državljanstvu

21

Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove

Jadransko More

22

Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je

Matija Gubec

23

U Republici Hrvatskoj u uporabi je _______________ jezik i _________________ pismo.

hrvatski ... latinično

24

U Republici Hrvatskoj novčana jedinica zove se ____________, a njezin stoti dio je __________________

kuna ... lipa

25

Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu

Predsjednik Republike Hrvatske

26

Koji je glavni grad Republike Hrvatske?

Zagreb

27

Hrvatski redarstvenik Josip Jović, prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine

Plitvice

28

Hrvatski ban, po čijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se:

Josip Jelačić

29

Koje najviše tijelo antifašističkog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj?

ZAVNOH

30

Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim proizvodom je

Kravata