Multiple Choice Flashcards Preview

Croatian Citizenship Test > Multiple Choice > Flashcards

Flashcards in Multiple Choice Deck (64)
Loading flashcards...
1

U Republici Hrvatskoj svatko je dužan:
a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
b) držati se samo zakona
c) držati se samo Ustava
d) samo poštivati pravni poredak Republike Hrvatske

a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske

2

Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe

b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

3

Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:
a) Puli
b) Zagrebu
c) Osijeku
d) Zadru

a) Puli

4

Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:
a) Robert Frangeš
b) Ivan Meštrović
c) Antun Augustinčić
d) Frano Kršinić

b) Ivan Meštrović

5

Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je:
a) katedrala
b) amfiteatar
c) dvorac Trakošćan
d) morske orgulje

a) katedrala

6

Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup:
a) Juraj Dobrila
b) Josip Jelačić
c) Josip Juraj Strossmayer
d) Juraj Jezerinac

c) Josip Juraj Strossmayer

7

Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:
a) Karlovac
b) Dubrovnik
c) Varaždin
d) Rijeka

a) Karlovac

8

Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:
a) Juraj Dobrila
b) Ruđer Bošković
c) Lavoslav Ružička
d) Ivan Vučetić

b) Ruđer Bošković

9

Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) košarkom

d) košarkom

10

Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
a) Vlada Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Hrvatski sabor
d) Pučki pravobranitelj

a) Vlada Republike Hrvatske

11

Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke:
a) koje prikupe dovoljan broj osnivača, bez ikakvih zakonskih ograničenja
b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja
c) koje svojim programom jamče da će moći sudjelovati u parlamentu
d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka

d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka

12

Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe

a) Praznik rada

13

U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:
a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu
b) izvršnu i sudbenu
c) zakonodavnu i sudbenu
d) zakonodavnu i izvršnu

a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu

14

Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest:
a) galeb
b) golub
c) roda
d) bjeloglavi sup

d) bjeloglavi sup

15

Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:
a) Stari Grad
b) Trakošćan
c) Dioklecijanova palača
d) Eufrazijeva bazilika

b) Trakošćan

16

Prvi hrvatski roman Planine 1536. godine napisao je:
a) Silvije Strahimir Kranjčević
b) August Šenoa
c) Petar Zoranić
d) Petar Preradović

c) Petar Zoranić

17

Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je:
a) Ranko Marinković
b) Dimitrije Demeter
c) Ljudevit Gaj
d) Antun Šoljan

c) Ljudevit Gaj

18

Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika:
a) Hanibala Lucića
b) Šiška Menčetića
c) Andrije Kačića Miošića
d) Vladimira Vidrića

d) Vladimira Vidrića

19

Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u:
a) Splitu
b) Zagrebu
c) Puli
d) Šibeniku

d) Šibeniku

20

Središnja banka Republike Hrvatske je:
a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj
b) Hrvatska gospodarska banka
c) Hrvatska narodna banka
d) Hrvatska poštanska banka

c) Hrvatska narodna banka

21

Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
a) tenisom
b) skijanjem
c) atletikom
d) boksom

d) boksom

22

Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana osigurava:
a) Visoki upravni sud Republike Hrvatske
b) Vrhovni sud Republike Hrvatske
c) Vlada Republike Hrvatske
d) Pučki pravobranitelj

b) Vrhovni sud Republike Hrvatske

23

Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo:
a) s navršenih 16 godina života
b) muškarci s navršenih 16, a žene s navršenih 18 godina života
c) s navršenih 18 godina života
d) s navršenom 21 godinom života

c) s navršenih 18 godina života

24

Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan neovisnosti
c) Svi Sveti
d) Dan državnosti

d) Dan državnosti

25

Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:
a) književnica
b) balerina
c) slikarica
d) liječnica

c) slikarica

26

Poznati hrvatski političar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je:
a) Stjepan Radić
b) Josip Jelačić
c) Petar Zrinski
d) Franjo Rački

a) Stjepan Radić

27

Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada:
a) Zadra
b) Osijeka
c) Varaždina
d) Pule

a) Zadra

28

Marija Jurić Zagorka bila je:
a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica
b) operna pjevačica
c) sportašica
d) skladateljica

a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica

29

Hrvatska je 1987. godine bila domaćin mladim sportašima iz cijeloga svijeta, na natjecanju:
a) Svjetsko nogometno prvenstvo za mlade igrače do 21 godine
b) Univerzijada
c) Svjetsko atletsko prvenstvo
d) Olimpijske igre mladih

b) Univerzijada

30

Poznati park prirode u Baranji je:
a) Velebit
b) Kopački rit
c) Brijuni
d) Kornati

b) Kopački rit