Allergi Flashcards Preview

Sygdomslære > Allergi > Flashcards

Flashcards in Allergi Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hvad forstås ved hypersensitivitet?

Immunreaktioner, der er sygdomsfremkaldende - overdreven reaktion på enkelte stoffer

2

Hvad kaldes hypersensitivitet?

Overfølsomhedsreaktioner

3

Når man snakker allergi, hvad er type 1 så?

Den anafylaktiske reaktion

4

Når man snakker allergi, hvad er type 2 så?

Den cytotoksiske reaktion

5

Når man snakker allergi, hvad er type 3 så?

Den immunkompleksmedierede reaktion

6

Når man snakker allergi, hvad er type 4 så?

Den cellemedierede reaktion

7

Hvad øger histamin og heparin?

Gennemtrængeligheden af blodkarrene og slimudskillelsen fra slimhindernes celler

8

Hvad påvirkes i organismen, når man rammes af allergi type 1?

Generelt hele organismen

9

Hvad betyder anafylaksi?

Systemisk, potentielt livstruende allergisk tilstand

10

Hvad er anafylaksi?

Enhver form for systemisk allergisk reaktion omfattende flere organsystemer

11

Hvordan kan anafylaksi inddeles?

I allergisk og ikke-allergisk patogenese

12

Hvad er definitionen på atopi?

Arvelig prædisponering for at udvikle en type 1 hypersensitivitet mod allergener fra miljøet

13

Hvad betyder AIHA?

Autoimmun hæmolytisk anæmi

14

AIHA inddeles i 2 grupper, hvilke?

Primære form og sekundære form