Sukkersyge Flashcards Preview

Sygdomslære > Sukkersyge > Flashcards

Flashcards in Sukkersyge Deck (19)
Loading flashcards...
1

Hvad er definitionen på diabetes mellitus?

En tilstand, hvor der produceres for meget urin og der er sukker i urinen

2

Hvad er definitionen på diabetes insipidus?

En tilstand, hvor der produceres for meget urin og der er ikke sukker i urinen

3

Hvad er type 1 diabetes?

Nedsat produktion af insulin i pancreas' lagerhanske celleøer

4

Hvad er type 2 diabetes?

Kroppens insulin har ikke den effekt, som det skal have.

5

Hvad gør insulin ved blodet?

Sænker blodets glukose

6

Hvor bliver insulin produceret?

I beta cellerne

7

Hvad gør glucagon ved blodet?

Hæver blodets glukose indhold

8

Hvor produceres glucagon?

I alfa cellerne

9

Hvilken type diabetes rammes hund oftest af?

Type 1

10

Hvilken type diabetes rammers kat oftest af?

Type 2

11

Hvad er symptomerne på diabetes mellitus og insipidus?

Polyuri/polydipsi
Polyfagi
Vægttab
Øget modtagelighed for infektioner som cystitis og pyometra

12

Komplikationer i forbindelse med diabetes mellitus?

Katarakt (hund)
Diabetisk neuropati - svaghed i bagben (kat)
Ketoacidose (hund og kat)

13

Hvilket stof er glukose?

Et tærskelstof

14

Hvad sker der, hvis blodets indhold af glukose overstiger nyrens tæskelværdi for reabsorption?

Der vil komme glukose i urinen

15

Hvad er nyrernes tærskelværdi hos hund?

11 mmol/l

16

Hvad er nyrernes tærskelværdi hos kat?

16 mmol/l

17

Hvornår ses hypoglykæmi hos sukkersyge patienter?

Når insulindosis er for høj

18

Hvad er ketoacidose?

Ketonstoffer i blodet, lav pH værdi

19

Hvordan behandler man diabetisk ketoacidose?

Insulin
Væske
Eventuelt find og behandl andre lidelser