Infektion og feber Flashcards Preview

Sygdomslære > Infektion og feber > Flashcards

Flashcards in Infektion og feber Deck (21)
Loading flashcards...
1

Hvad er definitionen på feber?

Infektion er den tilstand, der optræder, når en mikroorganisme trænger ind i en værtsorganisme med beskadigelse eller antigen virkning som resultat.

2

Årsager til infektion? (6 ting)

Bakterier
Virus
Svampe
Protozoer (encellede)
Metazoer (flercellede) - infestation
Prioner

3

Hvad er prioner?

Fejlfoldede proteiner

4

Hvad er definitionen på smitte?

Overførsel af agens fra et individ til et andet

5

Nævn 6 smitteveje...

Kontaktsmitte (direkte eller indirekte)
Inhalationssmitte (luftbåren)
Alimentær smitte (via føde- og drikkevarer)
Insektbåren smitte (vektor)
Inokulations smitte (blodoverført)

6

Hvad hedder direkte eller indirekte smitte også?

Kontaktsmitte

7

Hvad hedder inhalationssmitte også?

Luftbåren smitte

8

Hvor får alimentærsmitte fra?

Føde- og drikkevarer

9

Hvad hedder insektbåren smitte også?

Vektorsmitte

10

Hvad hedder inokulationssmitte også?

Blodoverført smitte

11

Hvad betyder patogen?

Sygdomsfremkaldende

12

Hvad betyder virulens?

Anslagskraften = hvor sygdomsfremkaldende den pågældende stamme af mikroorganismer er

13

Hvorfor opretholdes legemstemperaturen i kroppen?

Varmeproduktion (stofskiftet og muskelaktivitet)
Varmeafgivelse (hudtemperatur og respirationsfrekvens)

14

Hvor reguleres temperaturen?

I hypothalamus, som er kroppens termostat

15

Hvad betyder febril?

Kropstemperatur højere end det for arten normale

16

Hvad er pyrogener?

Kemiske substanser, som er feberfremkaldende

17

Hvor kommer pyrogener fra?

Kommer fra kroppens forsvarsceller

18

Hvad påvirker pyrogener?

Påvirker hypothalamus til højere temperatur

19

Hvad er hundens normale kropstemperatur?

37,5-39

20

Hvad er kattens normale kropstemperatur?

38,0-39,5

21

Hvad er den primære årsag til feber?

Infektion med mikroorganismer