Anatomi Flashcards Preview

T7 Neurologi > Anatomi > Flashcards

Flashcards in Anatomi Deck (23):
1

Vilka tre delar bildar hjärnstammen?

Mesencephalon (mitthjärnan)
Pons (hjärnbryggan)
Medulla oblongata (förlängda märgen)

2

Vilka delar bildar diencephalon?

Thalamus
Hypothalamus (inkl. hypofysen, corpora mamillaria)
Epifysen (epithalamus, corpus pineale, tallkottskörteln)
Subthalamus (inkl. nc. subthalamicus)
Knäkropparna (metamthalamus)

3

Var är primära motorcortex beläget?

Gyrus precentralis i frontalloben, ventralt om sulcus centralis.
Också kallat M1 eller Brodmann area 4.

4

Var är primära somatosensoriska cortex beläget?

Gyrus postcentralis i parietalloben, posteriort om sulcus centralis.
Också kallat S1 eller Brodmann area 3.

5

Var är basala ganglierna benäget?

I cerebrum, diencephalon och mesencephalon.

6

Hur många nn. spinales finns det?

31 par

7

Hur många cervikala-, thorakala-, lumbala- och sacrala spinalnerver finns det?

C1-8
T1-12
L1-5
S1-5

8

Var sitter ryggmärgen och spinalnerverna i förhållande till ryggkotorna?

Det finns 31 par spinalnerver och 30 ryggkotor.

De cervikala nerverna förlöper ovanför respektive kota, utom C8-nerven som förlöper under C7-kotan. Resterande nerver förlöper under sin respektive kota.

Ryggmärgen är kortare än kotpelaren och slutar kring L2. Därför blir ryggmärgen förskjuten i förhållande till kotpelaren. Efter att nerverna lämnar ryggmärgen förlöper de i kotkanalen en bit innan de lämnar kotpelaren. Från L2-nivå och neråt går cauda equina, som helt består utav spinala nerver som förlöper i kotkanalen.

9

Vad heter den struktur anteriort i kraniet som pons vilar på och som liknar en ruschikana ner i foramen magnum.

clivus

10

Vilka banor går i ventral-, respektive dorsalhornen?

Motorik ventralt.
Sensorik dorsalt.

11

I hjärnan är den grå substansen ytterst och den vita substansen innerst. I ryggmärgen är det tvärtom. Var sker det här skiftet och hur ser det ut?

...

12

Genom vilka banor går sensoriska afferenter och vilken typ av sensorik går i respektive bana?

I spinothalamiska banan (tractus spinothalamicus) går smärta och temperatur.
Lätt beröring går i både spinothalamiska banan och dorsalkolumnerna.
I dorsalkolumnerna går vibration, proprioception och stereognos.
I spinocerebellära banan går omedveten propriocention och stereognos.

13

Varför är förmågan att känna lätt beröring ofta bibehållen vid unilaterala ryggmärgsskador?

Afferenterna går i både spinothalamiska banan och dorsalkolumnerna och förlöper därför bilateralt eftersom den förstnämnda banan korsar direkt i ryggmärgsnivå och den senare korsar först precis innan medulla oblongata.

14

Hur förlöper spinothalamiska banan?

Signaler för smärta, temperatur och lätt beröring går in i dorsalhornet.
Överkorsar inom 1-2 segment till den kontralaterala anteriora sidan.
Förlöper sedan uppåt lateralt i ryggmärgen till thalamus och vidare till primära sensoriska cortex.

15

Hur förlöper dorsalkolumnerna?
Också kallade posterior column-medial lemniscus pathway (PCML)
alt. columnae posterioris lemniscique medialis

Proprioception, stereognos och vibration går in i dorsalhornen, förlöper i dorsalkolumnerna - i fasciculis gracilis (dorsalt medialt) och fasciculus cuneatus (dorsalt lateralt).
I gracilis går information från nedre delen av kroppen (gracil som en ballerinas ben). I cuneatus går information om övre delen av kroppen (cunning = nära hjärnan).

Fasciculus gracilis och cuneatus terminerar i sina respektive nuclei strax innan medulla oblongata. Därefter korsar de över till kontralaterala sidan och förlöper i lemniscus medialis till thalamus och vidare till primära somatosensoriska cortex.

16

Vilka symptom får man vid en isolerad dorsalkolumnskada?

Nedsatt stereognos, vibration och medveten proprioception ipsilateralt. Främst nedsatt stereognos eftersom vibration och medveten proprioception delvis förlöper också lateralt om dorsalkolumnerna.

17

Hur förlöper spinocerebellära banan?

Omedveten proprioception går in i dorsalhornen och förlöper ipsilateralt i tractus spinocerebellaris, som ligger längst lateralt i ryggmärgen bakom tractus spinothalamicus.
En del input går från medulla in i inferiora pedunkeln. Resterande går upp till mesencephalon in i den superiora pedunkeln.

18

Hur förlöper kortikospinala banan?

Signaler går från motorcortex, via thalamus och korsar över i höjd med mediala lemnisken mellan medulla oblongata och ryggmärgen. Tractus spinothalamicus ligger längst lateralt, anteriort i ryggmärgen. Strax innan banan lämnar ryggmärgen synapsar det övre motorneuronet med nedre motorneuron i ventralhornet.

19

Hur förlöper n. Trigeminus (V) tre grenar?
Vilka funktioner förmedlar respektive nerv?

Sensorik.
N. Ophthalmicus innerverar hjässan, pannan, ögat och näsryggen. Den går in i fissura orbitalis superior.
N. Maxillaris innerverar kinden och går in i foramen infraorbitale, sedan fissura orbitalis inferior och foramen rotundum.
N. Mandibularis innerverar underkäken upp mot örat och går in i foramen ovale. Här går också tuggmotorik.

Nerverna sammanstrålar till ganglion semilunare (Gasseri) och går in i tre kärnor, varav två i mesencephalon. En för proprioception och en för ytlig sensibilitet. Smärta och temperatur går i en långsträckt kärna i medulla oblongata och ryggmärgen.

(eftersom de övre och nedre kärnorna är så långt ifrån varandra kan man få bortfall av vissa sensoriska modaliteter trots att övriga är normala.

20

Hur nivådiagnosticeras perifer facialispares?

Mest distalt ses bara facialispares.
Vid smakbortfall ligger skadan sannolikt i pars petrosa i os temporale.
Har patienten hyperacusis ( skrällig hörselupplevelse) pga bortfallen m. stapediusfunktion sitter skadan ännu mer proximalt.

21

Hur skiljs central- och perifer facialispares?

Perifer engagerar pannan, det gör inte central.
Vid central facialispares är emotionellt utlösta miner bättre bevarade än viljeutlösta.

22

Vilka kranialnerver passerar i foramen jugulare?

nn. IX, X, XI
Glossopharyngeus, vagus, accsessorius.

23

På vilka ryggmärgsnivåer går de olika reflexbanorna som testas i rutinnervstatus?

Brachioradialis och biceps: C5-C6
Triceps: C7
Patella: L3-L4
Akilles: S1-S2