ANCOVA Flashcards Preview

Statistiek 2 Kennis > ANCOVA > Flashcards

Flashcards in ANCOVA Deck (5)
Loading flashcards...
1

wanneer opletten bij gebruiken van adjusted means?

als er een groot verschil in gemiddelde x is tussen de groepen

> het adjustment proces is hypothetisch, dus wat zou zijn als de groepen gelijke gemiddelde x hebben

 

2

wanneer wordt MSwithin kleiner?

MSwithin wordt kleiner wanneer een deel van residuele variantie wordt verklaard met een variabele die samenhangt met de afhankelijke variabele

3

wanneer mag je bij ANCOVA adjusted means gebruiken en wanneer niet?

ANCOVA zonder interactie: adjusted means gebruiken

ANCOVA met interactie: adjusted means niet gebruiken

4

wat is een discussiepunt bij ANCOVA?

van alle observaties de scores op een covariaat gelijk maken

> is niet altijd realistisch 

> bv personen met verschillende persoonlijkheidsstoornissen gelijk maken in mate van angst

5

wat gebeurt er als covariaat niet/wel met afhankelijke variabele samenhangt?

covariaat hangt samen met afhankelijke variabele:

> effect van factor (ongewenst) vergroten of verkleinen

covariaat hangt niet samen met afhankelijke variabele:

> power neemt af: df's nemen af, residuele SS niet