Andre Sterke Verb Flashcards Preview

75 Sterke Verb På Nynorsk > Andre Sterke Verb > Flashcards

Flashcards in Andre Sterke Verb Deck (31):
1

Å bere

Ber - bar - har bore

2

Å binde

Bind - batt - har bunde

3

Å bli

Blir - blei - har blitt

4

Å blåse

Blæs - bles - har blåse

5

Å brenne

Brenn - brann - har brune
Eksempel : Huset brann ned

6

Å dette

Dett (detter) - datt - har dotte

7

Å dra

Dreg (drar) - drog - har drege

8

Å drepe

Drep (dreper) - drap - har drepe

9

Å drikke

Drikk (drikker) - drakk - har drukke

10

Å ete

Et (eter) - åt - har ete

11

Å falle

Fell (feller) - fall - har falle

12

Å fare

Fer (ferer) - fór - har fare

13

Å finne

Finn (finner) - fann - har funne

14

Å få

Får - fekk (fikk) - har fått

15

Å gale

Gjel (gjeler) - gol - har gale

16

Å gi

Gir - gav - har gitt

17

Å gjelde

Gjeld (gjelder) - gjaldt - har gjeldt

18

Å gli

Glir (glider) - gleid - har glide

19

Å grave

Grev (grever) - grov - har grave

20

Å gråte

Græt (græter) - gret - gråte

21

Å gå

Går - gjekk - har gått

22

Å halde

Held (helder) - heldt - har halde

23

Å henge

Heng (henger) - hang - har hange
Eksempel : Biletet heng på veggen

24

Å hogge

Høgg (høgger) - hogg - har hogge

25

Å kome

Kjem (kjemer) - kom - har kome

26

Å la

Lèt - lèt - har late

27

Å lese

Les (leser) - las - har lese

28

Å liggje

Ligg (ligger) - låg - har lege

29

Å låte

Læt (læter) - lét - har låte

30

Å rekke

Rekk (rekker) - rakk - har rokke

31

Å be

Ber - bad - har bede