Bite-gruppa Flashcards Preview

75 Sterke Verb På Nynorsk > Bite-gruppa > Flashcards

Flashcards in Bite-gruppa Deck (11):
1

Å drive

Driv (driver) - dreiv - drive

2

Å gripe

Grip (griper) - greip - har gripe

3

Å pipe

Pip (piper) - peip - har pipe

4

Å rive

Riv (river) - reiv - har rive

5

Å sige

Sig (siger) - seig - har sige

6

Å Skien

Skin (skiner) - skein - har skine

7

Å skrike

Skrik (skriker) - skreik - har skrike

8

Å skrive

Skriv (skriver) - skreiv - har skrive

9

Å slite

Slit (sliter) - sleit - har slite

10

Å stige

Stig (stiger) - steig - har stige

11

Å bite

Bit (biter) - beit - har bite