Anemiat Flashcards Preview

Hematologia > Anemiat > Flashcards

Flashcards in Anemiat Deck (46)
Loading flashcards...
1

Tavallisin anemia

Raudanpuuteanemia

2

Anemian määritelmä

Veren hemoglobiini- tai punasolupitoisuus on viitearvojen alapuolella

3

Hb Viiitearvot

Miehet 134-167
Naiset 117-155

g/l

4

Missäs sitä hemoglobiinia hajoaa

Pernan makrofageissa
-> Rauta otetaan talteen
->Globiini pilkotaan aminohapoiksi
->Hemi hajoaa bilirubiiniksi ja eritetään sappeen

5

Erytropoieesin kesto

6-8 vrk
EPO säätelee

6

Retikulosyytti

Nuori punasolu

7

Kolme Anemian pääluokkaa

1.Punasolujen esiasteiden muodostumishäiriöt
2. Punasolujen kypsymishäiriöt
3.Punasolujen menetys

8

Anemian syitä

1.Raudanpuute
2.Akuutti vuoto
3.Tulehdus/syöpä/krooninen tauti
4.Luuytimen vaurio
5.Kypsymishäiriöt
6.Hemolyyttiset anemiat

9

Anemian oireita

1.Väsymys
2.Heikkous/rasituksen sieto heikkenee
3.Hengenahdistus
4.Huimaus
5.Sydämen tytkytys
6.Anginapectoris (vaikea anemia)
7. Sydämen vt.
8.Nesteretentio
9.Korvien humina
10.Päänsärku
11.Keskittymiskyky laskee


10

Anemian statuslöydöksiä

1. Silmien tai ihon keltaisuus(bili)
2.Iho on kalpea ja viileä
3.Tiheä hengitys
4.Lihasheikkous
5.Melena?
6.Väsymys, huimaus, pyörtyily
7.Matala RR
8.Sydän tykyttelee
9.Perna suuri (punasoluja hajoaa)

11

Oireiden luonteeseen vaikuttaa

Ikä
Muut sairaudet
Anemian kehitysnopeus
Vaikeusaste
Elimistön kompensaatiokyky


Perusterveet voivat olla oireettomia 60-80 Hb tasolla

12

Aneemisen potilaan anamneesi

1.Oireiden kesto, aiempi HB
2.Yleisoireet
3.Ruokavalio
4.Lääkitys(särkylääkkeet
5.Sukuanemneesi(vuodot, keliakia)
6.Suolen toiminta ja sen muutokset
7.Fertiili-ikäisen naisen kuukautisanamneesi
8.Mustelmat, kielen papilla-atrofia, nielemisvaikeus
9.Raajojejn puutuminen pistely, kivut

13

Anemian tyyppi

Mikrosytäärinen (MCV <80 fl)
Normosytäärinen (MCV 80-100 fl)
Makrosytäärinen (MCV > 100 fl)

14

Anemian mekanismit

Huonontunut tuotto
Lisääntynyt kulutus

15

Mikrosytäärisen anemian voipi aiheuttaa

1.Raudanpuuteanemia (yleisin)
2.Sekundäärianemiat
3.Talassemiat

16

Normosytäärisen anemian voipi aiheuttaa

1. Sekundääriainemia (yleisin)
2.Hemolyyttinen
3,Akuutti vuoto
4.Aplastinen anemia tai luuydinfiltraatti

17

Aplastinen anemia

Anemia jossa luuydin on vaurioitunut eikä kykene tuottamaan verisoluja

18

Makrosytäärisen anemian voipi aiheuttaa

1. B.12 puutos
2.folaatin puute
3.Vuoto
4.Maksasairaus, alkoholi
5.Muut(syävät yms)

19

Elimistön rauta

80% toiminnalista
20%varastorautana
-Ferritiini
-Hemosideriini

20

Raudanpuuteanemian syitä

Lisääntynyt raudan tarve
-Imeväiset ja teinit
-kestävyysurheilijat
-Raskaus
Vähentynyt raudan imeytyminen
-Keliakia
-Gastrektomia
Dieetti
Verenvuoto
-Mahasuolikanava( ulkus, maligniteetti, angiodysplasiat)
-Hengitystiet
-Muu verenvuoto

21

Raudanpuute-epäilyssä otettavat labrat

-S-TfR(tranferriinireseptorit koholla
-S-Ferrit (ferritiini matala)
-P-Fe on paska älä ota
-Selvitetään raudanpuutteen syy ja hoidetaan se

22

Raudanpuuteanemia yleisin syy ei fertiili-ikäisillä naisilla

GI-vuoto

23

Anemian korjautumiseen kuluu

-Noin 6-10 viikkoa
-Retikulosytoosia ilmaantuu 1-2 viikkoa hoidon alusta

Tarvittaessa voidaan hoitaa punasolusiirroilla. huom sydänkuormitus

24

Alkoholisti jolla on raudanpuuteaniemia

Veren kuva suattaapi olla normosyyttinen

25

S-TfR voi myös kohota

Aktiivisesta eytropoieesista

26

Toiseksi yleisin anemiatyyppi

-Kroonisen taudin aikaansaama
-Tulee yleensä noin 2 kk (punasoluje ikä)

27

Kroonisen anemian aiheuttajat

1.Krooninen infektio (TBC, osteomyeliitti esmes)
2.Krooninen tulehduksellinen sairaus (Nivelreuma, vaskuliitti, sarkoidoosi, CU, Chohn)
3.Syöpä
4.Krooninen maksa tai munuaissairaus

28

Megaloblastinen anemia

=makrosytäärinen

29

B12 tai foolihapon puutoksen vaurio mekanismi. Miksi syntyy megaloblastinen anemia?

Aiheutuu DNA-synteesin häiriö
-> Epireelisolukon makrsytoosi
->Steriliteetti
->Neuropatia
->Ihon pigmentoituminen (harvinaista)

30

B12 puutoksen syitä

-Vegeys
-IF puutos(B12 kuljetin suolistossa)
-Helico
-IF poikkeava
-Lapamato/bakteerien liikakasvu
-B12 imeytymishäirin(famiaalinen selektiivinen)
-Suoliston trypsiiniaktiivisuuden puute
-Poikkeava pH
-Hemodialyysi
-Keliakia
-Lääkkeiden aiheuttama imeytymishäiriö (esim kaliumkloridi, kolkisiini)
-Keho ei osaa käsitellä B12 vitamiinia