ANestesi KM2 Flashcards Preview

KM 2 tentor mm > ANestesi KM2 > Flashcards

Flashcards in ANestesi KM2 Deck (13)
Loading flashcards...
1

Pupiller vid överdos anestesi?

Dilaterade, ej ljusreag

2

LM som potentierar opioider och anestesiLM?

Katapresan (alfa 2 agonist)

3

Kontraindikation Celocurin

Hyperkalemi
Neuromuskulär sjd/skada

4

Malign hypertermi? När kan man få det?

När man ger celocurin och inhalationsanestetika. Man är känslig mot dessa av nån anledning.

5

Vad göra om malign hypertermi?

Ge K+ hämmaren Dantrium

6

4 saker som man tar ställning till vid preop bedömning

Förberedelser
Premedicinering
Anestesiform
Smärtlindring postop

7

Vad kan man kombinera Ketalar med? för:
Att inte ligga och fladdra:
Få bukt på den ökade slembildningen:

Antifladder: Propofol 50%
Antislem: Antikolinergikum (Atropin)

8

Begränsning ToF?

Kan inte mätas vid depolariserande LM (Celo)

9

2 LM för muskelrelax reversering

Suggammadex
Neostigmin

10

Basalbehov Na?

1-1.5 mmol/kg/dygn

11

Basalbehov K?

0.5-1 mmol/kg/dygn

12

Lokalanestetika uppbyggnad (3 komponenter av molekyl)

Aminogrupp (vattenlöslig)
Intermediär kedja (ester eller amid)
Aromatisk grupp (fettlöslig)

13

Effekten av lokalanestetika kan potentieras med?

Tribonat (buffert) => behagligt pH så molekylerna lättare penetrerar cellmembran.