Gastro KM2 Flashcards Preview

KM 2 tentor mm > Gastro KM2 > Flashcards

Flashcards in Gastro KM2 Deck (57)
Loading flashcards...
1

Livstidsrisk app

7%

2

Ordningsföljd för 3 appendicitsymtom? (annan ordningsföljd = ifrågasätta diagnosen)

Buksmärta
Kräkningar/illamående
Tempstegring

3

Meckels divertikel finns hos X% av oss

2%

4

Gallavlastning. När man har gjort ERCP och PTC och fortfarande ej når resultat. Åtgärd?

Roux-Y operation=Papillojejunostomi

5

Hematemes?

Blodiga/kaffesumpskräkningar

6

Hematoschezi?

Rött blod i avföring

7

Dieulafoys syndrom?

Patologiskt kärl som ger GI-blödning. Kärlpipa som mynnar ut.

8

5 åtgärder blödande ulcus

Glypressin injektion för bt sänk
Gummiband
Sklerosering
Stentning
Blåsa upp ballong i esofagus

9

Whipple's operation?

Pankreatikoduodenektomi.
Resektion av duodenum och sjuka pancreas. Koppla på ductus hepaticus och pancreas på jejunum.

10

Vanligaste pancreascancern?

Duktalt carcinom (80-90%) Vilket är en exokrin cancer.

11

Vanligaste esofaguscancern?

Skivepitel (rökning, alk)

12

5 års överlevnad esofaguscancer oselekterade patienter

10-20%

13

5 års överlevnad esofaguscancer radikal op utan lgll-met

40-50%

14

Viktig substitution efter ventrikelresektion och varför?

B12 brist pga intrinsic factor försvinner. För IF främjar väl B12 upptag?

15

5 års överlevnad ventrikelcancer oselekterade pat?

20-25%

16

5 års överlevnad ventrikelcancer pat som opereras

50%

17

Ventrikelsår följs hur länge?

Tills läkning

18

Dysfagi utreds hur?

Gastroskopi först.

19

Kontrastvätska vid ileus

Gastrografin

20

Akalasi?

Neurologisk kontraktion av LES

21

4 behandlingar akalasi

Myotomi endoskopiskt
Calciumblockerare
Endoskopisk dilatation
Injektion botox

22

Förstahandsbehandling esofagusperforation

Stent, sen sutur

23

Hur många % av diabetes2 går i remission efter 5 år obesitaskir?

62%

24

2 saker som är viktiga att utreda inför obesitaskir?

Hormonrubbningar
Ätstörningar

25

Förväntad viktnedgång GBP?

13 BMI

26

Förväntad viknedgång DS?

23 BMI

27

4 olika analabscesser

Perianal
Ishioanal
Intersphinkterisk
Supralevator

28

Hur många procent av analabscesser bildar fistel?

50%

29

Olika behandlingar fistel

Seton (lös eller skärande(som spännes flera gånger o skär igenom))
Klyvning
Advancement Flap
Kollagenplugg

30

Kronisk fissur triad?

Portvaktstagg kl 6
Fissur
Hypertrofisk papill

31

Beh akut analfissur?

Analgetika, sittbad, bulk, salva.
Expektans, många läker inom 2mån.

32

Beh kronisk fissur?

Nitroglycerinsalva
Ca blockerare
Botox
Sfinkterdilatation
Sfinktertomi

33

Vart är colorektalcancer belägen?

2/3 colon
1/3 rektum

34

Adenom-carcinom teorin (colorektalt)

APC-gen => K-ras => Förlust av arm i krom 18 => förlust av arm i krom 17 (p53)

35

Symtomskillnad högercolontumor/vänstercolontumor

Högercolon mer symtomatiska symtom (anemi).
Vänstercolon blod o slem i avföringen, skumma bajsvanor.

36

5 års överlevnad kolorektalcancer i de olika stadierna

1: 90-100%
2: 75%
3: 50%
4: 5%

37

Behandling autoimmun hepatit

Glukokortikosteroid, vill ha halvering av ASAT, ALAT efter 2 v.

38

AIH antikroppar?

ANA
SMA

39

PBC antikroppar?

AMA

40

Symtom hepatorenalt syndrom?

Anuri (utöver levercirrhos och det där)

41

2 saker som är gött att göra akut vid blödande esofagusvaricer (inte kirurgiska grejer)

Terlipressin
Antibiotika (Cipro)

42

Hur många procent av populationen har GERD?

15%

43

Definition GERD?

Ska ha symtom mer än 2ggr/vecka(halsbränna/sura stötningzzz)

44

Alginsyra?

Kolloid från havsalger, lägger sig som en gel över slemhinnan. Används som substitut för PPI vid GERD.

45

Behandling funktionell dyspspsi

PPI (av nån jävla anledning?)
Domperidon 30 min före måltid
Dietregmin

46

Celiaki, immunologisk reaktion mot? Finns i vilka sädesslag?

Gliadin (ett protein i gluten)
Finns i vete, råg och korn. Inte havre.

47

Celiaki symtom

Malabsorption, smärta, malabsorption (folat, järn calcium). Dermatitis herpetiformis. Laktosintolerans.

48

Vad syns i biopsi från duodenal bulb (delen mot gaster) vid celiaki?

Lymfinfiltration
Ökat kryptdjup
Villusatrofi

49

När tar man kontrollbiopsi efter celiakiregim?

1-2 år efter påbörjad beh.

50

Behandling gallsaltsmalabsorption?

Kolestyramin (binder gallsalts)

51

Samsjuklighet IBD?

Mb Bechterew
Munsår
Artrit
Hudsår
Irit
Sacroiliit
Leversjukdom (autoimmuna)
Colorektalcancer

52

Hur blir bajset vid mikroskopisk colit?

Vattnigt

53

Hur blir bajset vid proktit?

Grötigt, blod pr

54

2 varianter mikroskopisk colit

Kollagen
Lymfocytär

55

Hur länge symtom för IBS?

6 mån

56

Hur många % befolkningen IBS?

15%

57

Beh IBS?

IBS-C Movicol
IBS-D Loperamin
Analgetika, spasmolytikum, fettfattig mat, fiberfritt