Antibiotika Flashcards Preview

Bakteriologi og parasitologi > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (17)
Loading flashcards...
1
Q

Virkningsspektrum:

Peniciliner?

A

Gram+
Anaerobe
(Gram-)

2
Q

Virkningsspektrum:

Cephalosporiner?

A

Gram-
Gram+
(Anaerobe)

3
Q

Virkningsspektrum:

Sulfonamider?

A

(Gram-)

Gram+

4
Q

Virkningsspektrum:

Aminoglykosider?

A

Gram-

Nogle Gram+

5
Q

Virkningsspektrum:

Metronidazol?

A

Anaerobe

6
Q

Virkningsspektrum:

Tetracyclin?

A

I teorien meget bredspektret og virker mod alt. Men i virkeligheden bedst effekt mod:

  • Ehrlichia
  • Rickettsia
  • Chlamydia
7
Q

Virkningsspektrum:

Fluoroquinoloner?

A

Bredspektret!!! Virker mod alt!

8
Q

Virkningsspektrum:

Glicopeptider?

A

Gram+

9
Q

Virkningsspektrum:

Makrolider?

A

Gram+

Ganske få Gram-

10
Q

Virkningsspektrum:

Lincosamider

A

Gram+
Anaerobe
(ganske få Gram-)

11
Q

Virkningsspektrum:

Polymixiner

A

Gram-

12
Q

Nævn de 3 grupper af beta-lactamer

A

Penicilliner, Cephalosporiner og Carbapenemer

13
Q

Hvilke penicilliner kaldes “naturlige penicilliner”?

A

Penicillin G og V

14
Q

Hvilke penicilliner kaldes “antistaphylokok penicilliner?

Og hvorfor?

A
  • Methicillin, oxacillin og Cloxacillin

- Fordi de er beta-lactamase stabile

15
Q

De fleste penicilliner er virker kun mod Gram+ (især de naturlige penicilliner er meget smalspektrede). Men hvilken type penicillin virker også lidt mod Gram-?

A

Aminopenicilliner

16
Q

En type penicillin betragtes som mere bredspektret og har “anti-pseudomonas aktivitet”. Denne virker mod pseudomonas og proteus som begge er Gram- stave. Hvilken type penicilin?

A

Carboxylpenicilliner

17
Q
Cephalosporiner, generationer:
Hvad virker de forskellige generationer imod:
- 1st generation?
- 2nd generation?
- 3rd generation?
- 4th generation?
A
  • 1st: Primært Gram+
  • 2nd: Mere aktiv mod Gram-
  • 3rd: Endnu bredere spektrum inkl. Pseudomonas (Gram- stav)
  • 4th: Både Gram+ og Gram-, mindre følsom overfor beta-lactamaser