Vigtigste bakterier med klinisk relevans Flashcards Preview

Bakteriologi og parasitologi > Vigtigste bakterier med klinisk relevans > Flashcards

Flashcards in Vigtigste bakterier med klinisk relevans Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

Klinisk vigtige kokker: Gram positive eller negative?

A

Gram+ kokker

2
Q

Klinisk vigtige stave: Gram positive eller negative?

A

Gram- stave

3
Q

Hvilke 2 genus af Gram+ kokker er de vigtigste?

A

Streptokokker og Staphylokokker

4
Q

Hvordan karakteriseres Streptokokker mht.:

 • Koloni-størrelse
 • Katalase +/-
 • Glukose fermentering
 • Motilitet
A
 • Små kolonier
 • Katalase -
 • Glukose fermentativ
 • Non-motil
5
Q

Hvordan karakteriseres Straphylokokker mht.:

 • Koloni-størrelse
 • Katalase +/-
 • Glukose fermentering
 • Motilitet
A
 • Medium kolonier
 • Katalase +
 • Glukose fermentativ
 • Non-motil
6
Q

Gram- stave kan overordnet deles op i:
1) Glukose fermentative
2) Glukose oxidative / non-fermentative.
Nævn 2 familer af glukose fermentative stave

A

Enterobacteriaceae og Pasteurellaceae

7
Q

Nævn de 3 vigtige genus indenfor familien “Enterobacteriaceae”

A

Escherichia coli
Salmonella
Proteus

8
Q

Nævn de 3 vigtige genus indenfor familien “Pasteurellaceae”

A

Pasteurella
Actinobacillus
Mannhemia

9
Q

Enterobacteriaceae og Pasteurellaceae er begge Glukose Fermentative Gram- stave. MEN hvilken fænotypisk test kan man bruge til at skelne de to familier fra hinanden?

A

Cytochrom oxidase test:

 • Enterobacteriaceae: Oxy-
 • Pasteurellaceae: Oxy +
10
Q

Er E. coli oxydase + eller -?

A

Oxy-

11
Q

Er Salmonella oxydase + eller -?

A

Oxy-

12
Q

Er Pasteurella oxydase + eller -?

A

Oxy+

13
Q

Er Streptokokker katalase + eller -?

A

Kat-

14
Q

Er Staphylokokker katalase + eller -?

A

Kat+

15
Q

Gram- stave kan overordnet deles op i:
1) Glukose fermentative
2) Glukose oxidative / non-fermentative.
Nævn 3 genus (slægter) af glukose fermentative stave

A

Pseudomonas, Bordetella og Acinetobacter

16
Q

Hvordan karakteriseres Pseudomonas mht.:

 • Glukose fermentering
 • Cytochrom oxydase
 • Motilitet
A
 • Glukose oxidativ
 • Oxydase +
 • Motil
17
Q

Hvordan karakteriseres Bordetella mht.:

 • Glukose fermentering
 • Cytochrom oxydase
 • Motilitet
A
 • Glukose negativ
 • Oxydase +
 • Motil
18
Q

Hvordan karakteriseres Acinetobacter mht.:

 • Glukose fermentering
 • Cytochrom oxydase
 • Motilitet
A
 • Glokose oxidativ/negativ
 • Oxydase negativ
 • Non-motil
19
Q

Hvornår er det relevant at lave cytochrome oxidase test (Gram+/Gram-)?

A

Kun Gram- (stave)

20
Q

Hvornår er det relevant at lave katalase test (Gram+/Gram-)?

A

Kun Gram+ (kokker)