Årstall Flashcards Preview

Språkhistorie > Årstall > Flashcards

Flashcards in Årstall Deck (24):
1

1878

Vedtaket om barnas eget talemål

2

1885

Jamstillingsvedtaket: nå har vi to offisielle skriftsspråk i Norge: landsmål og det alminnelige bogsprog

3

1892

Målparagrafen

4

1901

Landsmålsreform: Hægstadnormalen

Stor forbokstav i substantiv fjernes
En del ord og utrykk endrer skrivemåte (døyr-dør)
Mål: fjerne det gammelmodige preget i landsmål slik at det blir mer moderne.

5

1907

-Riksmålsreform: Målet var på fjerne danske trekk i riksmålet. Det var en sterk nasjonal følelse i Norge etter unionsoppløsning med Sverige i 1905.

Man retter riksmålet mot dannet dagligtale (baserer det på) dette var en seier for Knudsen tanker om ortofoni. De som fortsatt mener at man skal skrive rent dansk forsvinner nå.

Man bytter ut bløte (BDG) konsonanter med harde (PTK) tabe-tape

-stortinget bestemte at man må kunne håndtere begge skriftspråkene. Sidemål innføres på skolen (man må ha to skriftlig eksamen). Store protester, men innføres alikevell ville kunne bane vei for et felles skriftspråk.

Altså første tanken om samnorsk

6

1917

To grupperinger som stod bak: Partiet venstre og østlandsk reisning (arbeider for at folkemålet må komme inn i skriftspråket) denne reformen.

Noen endringer var obligatoriske (ortofone) og andre var valgfrie (folkemålsformer)

Det første store skrittet mot samnorsk.

7

1929

Skriftspråkene endrer navn:
Landsmål- nynorsk
Riksmål-bokmål

Hvorfor? Fjerne maktpreget

8

1938

Den andre store samnorsk reformen

Det er arbeiderpartiet med Halvdan Koht i spissen. Den er mye mer omfattende. Arbeiderpartiet var et interesseparti for arbeiderklassen. Koht mente at språk er makt, og at arbeiderne må derfor intrigreres i dette.

1. De valgfrie folkemålsformene blir nå obligatoriske
2. Man fikk inn veldig mange nye valgfrie radikale folkemålsformer, som ble oppfattes veldig ekstreme.
3. Dette ga et valg mellom moderate og radikale former.
4. Man innførte klammeformer i ordbøkene: De setter de ordne de vil ha ut i klammeformer. Dersom ma skrev lærebok eller var statsansatt måtte man bruke hovedformene. drøm (draum) da dør klammeformen.

9

1939

Oslo skolestyre vedtar å velge de aller mest radikale folkemålsformene i skolebøkene.

NB det er fremdeles lov å skrive moderate former, men de radikale formene ble innført i skolebøkene. Dette var provoserende fordi språket var identitet.

10

1940

Det er planlagt demonstrasjon 7. April, men den ble avlyst pga krigen kom den dagen. Da tar samnorsk prosjektet en pause under krigen.

11

1941

Quisling-rettskrivning. Hadde to hensikter
1. Rydde opp i Halvdan Koht hadde laget
2. De ville endre bokmålet slik at det fikk mer norrøne trekk (ordet jente skulle skrives med gjente, nå til no)

Har ikke fått konsekvenser for språket på langt sikt

12

1951

Tellereformen: handler om hvordan man skal si tall, når man sier tall.

Enerne før tierne «en og femti»
bestemmer nå at man skal si tierne før enen 20

Dette var praktisk endring fordi telefondamene måtte høre hele tallet før de kunne koble, da ble det forsinket.

13

1950-tallet

Samnorsk-krig

Jobber for:
Norsk språknemd jobber for å fremme samnorskprosjektet.

Jobber mot:
Riksmålsforbundet med Arnulf Øverland i spissen og foreldreaksjonen drev sabotasje mot samnorsk:

1. De rettet skolebøkene fra radikale til konservative former (organiserte kampanjer)
2. Samlet underskrifter (400 000)
3. De opprettet en egen avis om denne saken her: FriSprog
4. Noen drev bokbål foran stortinget

De som var med i foreldreaksjonen var resurssterke personer, og fikk derfor mye igjennom

14

1952

Myndighetene oppretter Norsk språknemd (komite av lærer, forfattere, journalister utnevnt av myndighetene) De skal jobbe for å fullføre samnorskprosjektet. De jobber med å utarbeide en ny læreboknormal (en standar for hvordan språket skal være i alle skolebøker) denne er ferdig i 1952

Riksmålsforbundet kom ut med sin egen ordliste. Den hadde ingen folkemålsformer:
-Ingen a-endelser (ikke boka, sola)
-Ingen diftonger: ei,øy,au (Stein, bein, røyk) stEIn, rØYk, grAUt ordet ei

Voksne bruker dette, og de konservative avisene Aftenposten og morgenbladet.

15

1959

Læreboknormal laget av norsk språknemd er ferdig.

Arbeiderpartiet skjønner at det ikke kommer til å gå igjennom. Men det har blitt en prestisjesak, da må man bare forsette.

16

1964

Vogt-komiteen kalles språkfredskomiteen opprettes. De Skulle finne en løsning på språkdebatten.

Konkluderer at samnorskpolitikken var mislykket i 1966. Da kan arbeiderpartiet trekke prosjektet med verdigheten i behold.

17

1966

Vogt komiteen konkluderer mislykket samnorskprosjekt og i praksis er samnorskprosjektet dødt.

18

1972

Norsk språkråd opprettes (statens rådgivende organ i språkspørsmål) skal ikke jobbe aktivt for samnorsk, men oppmuntre dersom det ble god stemning

19

1981

Liberaliseringsvedtaket: det blir igjen lov å bruke masse gamle riksmålsformer, derfor har man i dag så stor valgfrihet på bokmål.

20

2005

Klammeformene fjernes fra ordbøkene på bokmål

21

2012

Klammeformene fjernes fra ordbøkene på nynorsk

22

1869

Uoffisiell rettskrivningskonferanse i stocholm. (enige om AA til Å, men dette skjer ikke før 1917)

23

1862

Knudsens ortofone forslag godkjennes

24

1853

Prøver av Landsmålet (publiseres)