Atelier 2 Flashcards Preview

Frans 2 > Atelier 2 > Flashcards

Flashcards in Atelier 2 Deck (165):
1

Leveringsvoorwaarde

Condition de livraison (une)

2

BTW (of andere belasting of heffing)

Taxe (une)

3

Exclusief BTW

Hors taxes = HT

4

BTW

TVA (une) [taxe à la valeur ajoutée]

5

BTW inbegrepen

TVA comprise

6

Netto prijs

Prix net (un) => t zeggen

7

Bruto prijs

prix brut (un)

8

In promotie

En promotion (une)

9

(Gratis) aan huis geleverd

(Gratuitement) livré à domicile

10

2 € per stuk

2 € (par) pièce

11

Niet te missen

À ne pas manquer

12

Tegen verminderde prijs

À prix réduit

13

Toekennen

Accorder = consentir

14

Ontvangst bevestigen van bestelling

Accuser réception de la commande

15

Openbare aanbesteding

Appel d'offres (un)

16

Ondersteuning, hulp, bijstand

Assistance (une)

17

Voordelig

Avantageux

18

Daling

Baisse (une) ! Prononcer s

19

Genieten (van een korting)

Bénéficier = profiter (d'un remise)

20

Bestelbon

Bon de commande (un)

21

Lastenboek

Cahier des charges (un)

22

Bestelling

Commande (une)

23

Bestellen

Commander

24

On-line verkoop

Commerce en ligne (un)

25

Een verkoop afsluiten

Conclure un marché

26

Verkoopvoorwaarde

Condition de vente (une)

27

Contract

Contrat (un)

28

Overstijgen

Dépasser

29

Uitgave

Dépense (une)

30

Bestek

Devis (une)

31

Uitzonderlijk

Exceptionnel

32

(Prijs)vork

Fourchette (une)

33

Voorzien van, leveren

Fournir

34

Leverancier

Fournisseur

35

Kosten

Frais (masculin pluriel)

36

Gebruikelijk

Habituel

37

Stijging

Hausse (une)

38

Heel duur

Hors de prix

39

Onklopbaar

Imbattable

40

Inbegrepen

Inclus

41

Levering

Livraison(une)

42

Leveren

Livrer

43

Vermeerderen

Majorer

44

Afdingen

Marchander

45

Contract, koop

Marché (un)

46

Bescheiden (over een prijs is niet gelijk aan modeste => over een persoon)

Modique

47

Onderhandeling

Négociation (une)

48

Onderhandelen

Négocier

49

Aanbieding

Offre (une)

50

Bestellen

Passer commande

51

Prijs per stuk

Prix pièce

52

Soldenprijs

Prix soldé (un)

53

Redelijk

Raisonnable

54

Verminderen

Réduire

55

Neerkomen op

Revenir à

56

Verleiden

Séduire

57

Scherp

Serré

58

Dienst na verkoop

Service après-vente (un)

59

Een contract ondertekenen

Signer un contrat

60

Koopjes

Soldes (féminin plurielle)

61

Tarief van kracht, in werking

Tarif (en vigueur) (un)

62

Tijdelijk

Temporaire

63

In verleiding brengen, verleiden

Tenter

64

Optelling

Addition (une)

65

Optellen

Additionner

66

Toegepast

Appliqué(e)

67

(Bank) biljet

Billet (de banque) (un)

68

Berekening

Calcul (un)

69

(Be)rekenen

Calculer

70

Bankkaart

Carte bancaire (une)
Carte de banque

71

Kredietkaart

Carte bleue (une)

72

Kredietkaart

Carte de crédit (une)

73

Betaalkaart

Carte de paiement (une)

74

Cheque

Chèque (un)

75

Contant

Comptant (ook paiement au comptant)

76

(Bank) rekening

Compte (en banque) (un)

77

Coordinaten van de leverancier

Coordonnées du fournisseur (féminin pluriel)

78

Coordinaten van de klant

Coordonnées du client (féminin plurielle)

79

Beschrijving, omschrijving

Description (une)

80

Omschrijving

Désignation (une)

81

Verschuldigd zijn

Devoir

82

Gedeeld door

Divisé(e) par

83

Deling

Division (une)

84

Betaalbaarstelling, domiciliering

Domiciliation (une)

85

Verschuldigd (geld)

Dû (féminin due)

86

Van de lopende maand

Du mois courant

87

Afschrift, duplicaat

Duplicata (un)

88

Vervaldag, vervalsdatum, looptijd, termijn

Échéance (une)

89

Afgelopen, vervallen

Échu (échoir )

90

Met ziekteverlof

En congé maladie

91

Onder (de)

En dessous de

92

Inderdaad

En effect

93

Met contant geld

En espèces, en liquids

94

Een factuur opstellen

Établir une facture

95

Gecrediteerd, bijgeboekt worden

Être crédité (e)

96

Gedebuteerd worden

Être débité(e)

97

Facturering

Facturation (une)

98

Factuur, rekening

Facture (une)

99

Factureren

Facturer

100

Een cheque uitschrijven

Faire un chèque

101

Voorkomen op, vermeld zijn, staan op

Figurer

102

Aan het eind van de maand

Fin de mois (une)

103

Financieel

Financier

104

Keer, maal

Fois (une)

105

Rekenkundige breuk

Fraction (une)

106

Garantie

Garantie (une)

107

IBAN nommer

Identification IBAN (une)

108

Onbetaald

Impayé

109

Kredietbrief

Lettre de crédit (une)

110

Boekhoudpakket

Logiciel de crédit (un)

111

Koopwaar, goed

Marchandise (une)

112

Dank voor uw begrip

Je vous remercie de votre compréhension

113

Ter beschikking stellen

Mettre à disposition

114

Modaliteit

Modalité (une)

115

Wijze

Mode (une)

116

Min

Moins

117

Munteenheid

Monnaie (une)

118

Bedrag

Montant (un)

119

Vermenigvuldiging

Multiplication (une)

120

Vermenigvuldigen

Multiplier

121

Wat er ook zij, wat er ook van aan is

Quoi qu'il en soit

122

Berekening

Opération (une)

123

Betaalbaar (tegen deadline)

Payable (à échéance)

124

Verwijlintrest

Pénalité de retard (une)

125

Munt(stuk)

Pièce (de monnaie) (une)

126

Plus wiskunde

Plus = et

127

Automatische incasso

Prélèvement automatique (un)

128

Vertraging oplopen, hebben

Prendre du retard

129

Eenheidsprijs

Prix unitaire (un)

130

Hoeveelheid

Quantité (une)

131

Iets inhalen

Rattraper (quelque chose)

132

Rectificeren, rechtzetten

Rectifier

133

In orde brengen

Régler

134

Afslag

Rabais (une)

135

Regeling, betaling

Règlement (un)

136

Aanmaning

Relance (une)

137

Gereserveerd, bestemd voor

Réservé (e) à

138

Zijn excuses aanbieden, zich excuseren

S'excuser

139

Zich vergissen, een fout maken

Se tromper (de)

140

Saldo

Solde (un)

141

Stagiair(e)

Stagiaire (un)

142

Bepalen

Stipuler

143

Aftrekking

Soustraction (une)

144

Aftrekken van

Soustraire = déduire

145

Rekeninghouder

Titulaire (un)

146

Tarief, rentevoet

Taux (un) (un tarif)

147

Totaalbedrag

Total (un)

148

Wissel

Traite (une)

149

Transactie

Transaction (une)

150

Overmaken, storten

Verser

151

Storting

Versement (un)

152

Overschrijven

Virer

153

Overschrijving

Virement (un)

154

(Lever)termijn

Délai (un) (de livraison)

155

Hoe betalen :
Cash
Overschrijving
Kaart(VISA)
Domiciliering

Le paiement en liquide
Le paiement par virement bancaire
Le paiement par Carte bancaire / Carte de crédit
Le paiement par domiciliation

156

Wanneer betalen
30 dagen na datum factuur
Binnen de 30 dagen
Direct betalen

30 Jours nets
Le paiement a 30 Jours
Le paiement a la commande

157

Vorige maand

Le mois passé

158

Ben ik wel degelijk bij

Suis je bien Che

159

Per ongeluk

Par hazard

160

Ik laag het je weten

Je vous le ferais savoir

161

Ik hoef geen groot scherm

Je n'ai pas besoin d un ecran si grand

162

De levering wordt gratis aangeboden

La livraison est offerte gratuitement

163

Herinneren

Se Rappeler

164

Gevestigd zijn

S'installer

165

Kan u mij een korting geven

Pourriez vous m accorder une remise