Basic - Phrases x 075 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Phrases x 075 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 075 - General Deck (75)
Loading flashcards...
0

You're Welcome.

Walang anuman.

1

Thank you.

Salamat.

2

Please.

Pakisuyo/Paki

3

This please.

Ito pakisuyo.

4

That please

Ayan pakisuyo.

5

Good morning.

Magandang umaga.

6

Good noon.

Magandang tanghali.

7

Good afternoon.

Magandang hapon.

8

Good night.

Magandang gabi.

9

Good day

Magandang araaw.

10

Goodbye.

Paalam.

11

I'll go ahead.

Sige mauna na ako.

12

I don't understand.

Hindi ko maintindihan.

13

Can you speak English?

Marunong ka ba English?

14

Please repeat.

Pakiulit.

15

Can you say it again?

Pakiulit ng sinabi mo?

16

Slowly please.

Pakibagalan.

17

I'm sorry.

Pasensya na.

18

I'm so sorry.

Kinalulungkot ko.

19

How many are you?

Ilan sila?

20

one

isa

21

two

dalawa

22

three

tatlo

23

four

apat

24

five

lima

25

What can you recommend?

Ano ang mairerekomenda mo?

26

What is the most delicious?

Ano ang pinakamasarap dito?

27

Please get the bill.

Pakikuha na bill.

28

Your food is delicious.

Masarap ang pagkain nyo.

29

Delicious.

Masarap.