Basic - Phrases x 075 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Phrases x 075 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 075 - General Deck (75):
0

You're Welcome.

Walang anuman.

1

Thank you.

Salamat.

2

Please.

Pakisuyo/Paki

3

This please.

Ito pakisuyo.

4

That please

Ayan pakisuyo.

5

Good morning.

Magandang umaga.

6

Good noon.

Magandang tanghali.

7

Good afternoon.

Magandang hapon.

8

Good night.

Magandang gabi.

9

Good day

Magandang araaw.

10

Goodbye.

Paalam.

11

I'll go ahead.

Sige mauna na ako.

12

I don't understand.

Hindi ko maintindihan.

13

Can you speak English?

Marunong ka ba English?

14

Please repeat.

Pakiulit.

15

Can you say it again?

Pakiulit ng sinabi mo?

16

Slowly please.

Pakibagalan.

17

I'm sorry.

Pasensya na.

18

I'm so sorry.

Kinalulungkot ko.

19

How many are you?

Ilan sila?

20

one

isa

21

two

dalawa

22

three

tatlo

23

four

apat

24

five

lima

25

What can you recommend?

Ano ang mairerekomenda mo?

26

What is the most delicious?

Ano ang pinakamasarap dito?

27

Please get the bill.

Pakikuha na bill.

28

Your food is delicious.

Masarap ang pagkain nyo.

29

Delicious.

Masarap.

30

Please get ____.

Pakikuha ____.

31

Welcome.

Malagayang pagdating. (lit. Joyful arrival.)

32

Six

anim

33

seven

pito

34

eight

walo

35

nine

siyam

36

ten

sampu

37

How much?

Magkano?

38

How much is this?

Magkano ito?

39

How much is that?

Magkano iyan?

40

Lower the price please.

Paki bawasan naman.

41

Please give me a lower price.

Pahingi naman ng tawad.

42

Too expensive.

Mahal masyado.

43

Too high.

Mataas masyado.

44

Do you have WiFi?

May WiFi kayo?

45

Do you have ____.

May ____ kayo?

46

Magkano ang internet?

How much is the internet?

47

Magkano maglaro?

How much is online gaming?

48

Where is the internet cafe here?

Saan ang internet cafe dito?

49

Will this go to ____?

Pupunta ba ito sa ____?

50

Will this go to Cubao station?

Pupunta ba ito sa estasyion ng Cubao?

51

Is this going to stop by ____?

Dadaan ba ito sa ____?

52

Is this going to stop by the National Park?

Dadaan ba ito sa National Park?

53

What is the next stop?

Saan ang susunod na hinto?

54

Is ____ the next stop?

____ ba ang susunod na hinto?

55

How much is it to ____?

Magakano papuntang ____?

56

Will this go to ____?

Pupunta ba ito ng ____?

57

What time doe it open?

Anong oras nagbubukas?

58

What time does it close?

Anong aras nagsasara?

59

When does it close?

Kailan nagsasar?

60

When does it open?

Kailan nagbubukas?

61

To Makati.

Sa Makati.

62

I would like to go too Makati.

Sa Makati tayo.

63

Here is fine .

Dito na lang.

64

Were can I buy ____?

Saan ako makakabili ng ____?

65

Where can I get ____?

Saan ako makakakuha ng ____?

66

Go straight.

Diretso lang.

67

Turn right.

Kanan ka.

68

Turn Left.

Kaliwa ka.

69

It's on the right.

Nasa kanan.

70

It's on the left.

Nasa kaliwa.

71

Can you take my picture?

Puwede mo ako kunan ng litrato?

72

May I take your picture?

Puwede kita kunan ng litrato?

73

Can you take our picture?

Puwede mo kami kunan ng litrato?

74

May I take a picture here?

Puewede ba kumuha ng litrato dito?