Basic - Words & Phrases x 283 - General Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words & Phrases x 283 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 283 - General Deck (284)
Loading flashcards...
0

Greeting

Pagbatì

1

English

Filipino Phrases

2

Hi!

Hi!

3

Good morning!

Magándang umaga!

4

Good afternoon!

Magándang hapon!

5

Good evening!

Magándang gabi!

6

Welcome! (to greet someone)

Maligayang pagdating!

7

Hello my friend!

Hello, kaibigan ko!

8

How are you? (friendly)

Kumusta ka na?

9

How are you? (polite)

Kumusta na po kayó?

10

I'm fine, thank you!

Mabuti namán akó, salamat!

11

And you? (friendly)

At ikáw?

12

And you? (polite)

At kayó po?

13

Good

Magánda

14

Not so good

Hindì masyadong magánda

15

Long time no see

Matagál nang waláng pagkikita

16

I missed you

Mis na kitá

17

What's new?

Anóng bago?

18

Nothing new

Dati pa rin.

19

Thank you (very much)!

(maraming) salamat!

20

You're welcome! (for "thank you")

Waláng anumán!

21

My pleasure

Ikinalulugod ko.

22

Come in! (or: enter!)

Tulóy po kayó!

23

Make yourself at home!

Huwag kang mahiyâ!

24

Farewell Expressions

Pagpapahayag ng Pag-alís

25

Have a nice day!

Maging masayá sana ang araw mo!

26

Good night!

Goodnight!

27

Good night and sweet dreams!

Goodnight, tulog ka nang mahímbing!

28

See you later!

Mamayâ uli!

29

See you soon!

Hanggáng sa mulî!