Basic - Words and Phrases x 024 - Greetings Flashcards Preview

(My Phrs - English Basic) > Basic - Words and Phrases x 024 - Greetings > Flashcards

Flashcards in Basic - Words and Phrases x 024 - Greetings Deck (24)
Loading flashcards...
0

good afternoon

magandang hapon

1

good morning

magandang umaga

2

Are you ...?

Sigurado ka ...?

3

welcome to Japan

Maligayang Japan

4

I am ...

Ako ....

5

I am japanese

Ako japanese

6

I am a friend of IIMA .

Ako ay isang kaibigan ng iima .

7

I study Tagalog

Pag-aaral ko Tagalog

8

for today

para sa araw na

9

Nice to meet you

Masaya akong makilala kayo

10

What foods you want to eat ?

Ano ang mga pagkain gusto mong kumain ?

11

I want to eat la-men

Gusto kong kumain la- lalaki

12

What you want to get in japan?

Ano ang gusto mong makuha sa japan?

13

I want to get a ticket to Cebu.

Gusto kong makakuha ng tiket sa Cebu.

14

Where have you been in japan?

Saan ka na sa japan?

15

I have been to Asakusa in japan

Ako ay sa Asakusa sa japan

16

Where did you go yesterday?

Saan ka pumunta kahapon?

17

I went to Tokyo Tower yesterday

Nagpunta ako sa Tokyo Tower kahapon

18

Where will you go tomorrow?

Saan ka pupunta bukas?

19

I will go to Tokyo Tower tomorrow

Ako ay pumunta sa Tokyo Tower bukas

20

Where do you want to go in japan?

Saan mo gustong pumunta sa japan?

21

Where do you like to go in Japan ?

Saan mo gustong pumunta sa Japan?

22

I am glad to see you

Ako ay nagagalak na makita ka

23

good bye

paalam